Bir hıristiyan SaltukTürkî'ye gelip; "Efendim! Fransızlar kardeşimi elinde bulunan ticâret malı ile berâber esir aldılar hâlbuki onlar da hıristiyandır." dedi. O zaman Saltuk Türkî hıristiyana; "Eğer kardeşinin esirlikten kurtulmasını temin edersem müslüman olur musun?" dedi.Hıristiyan; "Evet olurum." diye cevap verdi. Bunun üzerine SaltukTürkî bir müddet olduğu yere çöktü. "Kardeşin kurtuldu. Yakında gelecek!" buyurdu. Birkaç gün sonra esir yanında malları ile geldi ve şöyle anlattı; "Biz falanca gün otururken alaca bir doğan gelip; "Ben Saltuk Türkî'yim." dedi ve beni esir alan şahsın başını kesti. Onlar bunu görünce beni ve yanımdakileri serbest bıraktılar. Bu hâdise üzerine iki hıristiyan kardeş çoluk-çocukları ve daha pekçok kimse ile berâber müslüman oldular.

ALINTIDIR.