Sahibimiz Bizi Asla Sahipsiz Bırakmaz


Vaktiyle bir derviş nefisle mücadele makamının sonuna gelir.

Meşrebin usulünce bundan sonra her türlü süsten gösterişten arınacak varlıktan vazgeçecektir.

Fakat iş yamalı bir hırka giymekten ibaret değildir. Her türlü görünür süslerden arınması gereklidir.. Saç sakal bıyık kaş ne varsa hepsinden. Derviş usule uygun hareket eder soluğu berberde alır.

- Vur usturayı berber efendi der.

Berber dervişin saçlarını kazımaya baslar. Derviş aynada kendini takip etmektedir. Başının sağ kısmıtamamen kazınmıştır. Berber tam diğer tarafa usturayı vuracakken yağız mı yağız bıçkın mı bıçkın bir kabadayı girer içeri.
Doğruca dervişin yanına gider başının kazınmış kısmına okkalı bir tokat atarak:

- Kalk bakalım kabak kalk da tıraşımızı olalım diye kükrer.
Dervişlik bu... Sövene dilsiz vurana elsiz gerek. Kaideyi bozmaz derviş.

Ses çıkarmaz usulca kalkar yerinden. Berber mahcup fakat korkmuştur. Ses çıkaramaz.

Kabadayı koltuğa oturur berber tıraşa başlar.
Fakat küstah kabadayı tıraş esnasında da sürekli aşağılar dervişi alay eder:

'Kabak aşağı kabak yukarı.'
Nihayet tıraş biter kabadayı dükkândan çıkar. Henüz birkaç metre gitmiştir ki gemden boşanmış bir at arabası yokuştan aşağı hızla üzerine gelir.

Kabadayı şaşkınlıkla yol ortasında kalakalır. Derken iki atın ort asına denge için yerleştirilmiş uzun sivri demir karnına dalıverir. Kabadayı oracığa yığılır kalır.

Ölmüştür. Görenler çığlığı basar.
Berber ise şaşkın bir manzarayabir dervişe bakar gayri ihtiyarî sorar:

- Biraz ağır olmadı mı derviş efendi?
Derviş mahzun düşünceli cevap verir:
- Vi gücenmedim ona. Hakkımı da helal etmiştim. Gel gör ki kabağın bir sahibi var. O gücenmiş olmalı!

Hikâye böyle...
Ama hayat da böyle...

Ensemize kafamıza vurup vurup dalga geçen sahte kabadayıların kabağın da bir sahibi olduğunu bu sahibin de en affetmeyeceği şeyin kibir ve kul hakkı yemek olduğunu unutmaya başlayanlar koltuklarına makamlarına rantlarına yapışanlar anlayacaklardır...

ALINTIDIR.