Niçin serbest bırakmış

Ömer bin Abdülazîz hazretleri bir gün yolda bir sarhoş gördü. Yakalayıp tam cezâ verecekti ki sarhoş hakaret etti kendisine.

O anda vazgeçti cezâ vermekten. Ve serbest bıraktı adamı.
Hâdiseyi görenler;

- Ona cezâ verecektiniz. Size hakaret edince vazgeçtiniz. Hikmeti nedir efendim? dediler.

Cevaben;
- Onu içki içtiği için yâni dînimiz için cezâlandıracaktım. Ama bana hakaret edince öfkelendim. Önceki hâlis niyetime nefsim karışır diye korktum. Onun için salıverdim buyurdu.

Ömer bin Abdülazîz hazretleri yalnız insanlara değil hayvanlara bile çok merhametliydi. Bir katırı vardı. Onu çalıştırıp kârıyla geçimini sağlıyordu. Katırı çalıştıran hizmetçisi bir akşam normalden fazla para getirmişti.

- Bugün neden fazla para getirdin? dediğinde;
- İşe erken gidip geç döndüm dedi.
Halife hazretleri;

- Hayvanı çok yormuşsun bunu telâfi için üç gün dinlendir buyurdu.

Bir gün de gencin biri;

- Bu dinde en kıymetli şey nedir efendim? diye sordu bu zâta.

- İstikâmet’tir buyurdu.
- İstikâmet nedir efendim? dediğinde;
- İstikâmet doğru yolda yürümekte sebat etmek ve hiç tâviz vermemektir buyurdu. Nitekim Hud sûresinde meâlen; “Ey Habîbim emr olunduğun istikâmet üzere ol!” buyuruluyor ki bu âyet-i kerîme gelince Efendimizin aleyhisselâm mübarek sakalına ak düştü o gece

ALINTIDIR.