Ashâb-ı kiramdan Beşir bin Sa'd'ın kızı ve Nûman bin Beşir'in kız kardeşi (r. anhüm) anlatıyor:

'Annem Amre bint-i Revâha (r.a.) beni çağırdı. Eteğime iki avuç hurma koyduktan sonra ' Kızcağızım! Git de baban ile dayın Abdullah bin Revâha'nın gıdâlarını kendilerine ver dedi.

Giderken Resûlüllah (s.a.v.)'a rastladım. Babamla dayımın nerede olduklarını sordum. O bana ' Kızcağızım beri gel yanındaki nedir? diye sordu.

' Yâ Resûlellah dedim bu hurmadır. Annem bunu yesinler diye babam Beşir bin Sa'd ile dayım Abdullah bin Revâha'ya gönderdi.

Resûlüllah sallallâhü aleyhi vesellem ' Getir onu buyurdu.
Ben de onu Resûlüllah'ın iki avucuna döktüm. Avuçlarını doldurmadı. Sonra bir örtü getirilmesini emr etti. Örtü getirilip serildi. Hurmayı ona koyduktan sonra örtünün üzerine yayıp dağıttı. Yanındakilere; '' Gıdâya kumanyaya geliniz!' diyerek hendek halkına sesleniniz buyurdu.
Hendek halkı toplanıp ondan yemeğe koyuldular. Hurmalar yendikçe artmış örtünün etrafından dökülüp taşmıştı.

ALINTIDIR.