Bir grup sûfî Dicle kenarında Maruf-u Kerhî ile oturuyordu. O esnada nehirden bir sandal içinde def çalan danseden içki içen bir genç topluluğu geçti.

Sûfîler Maruf’a:
“Şunları görüyor musun açık açık nasıl da Allah’a isyan ediyorlar?” dediler ve eklediler:

“Bu serserilere beddua et!”

Bunun üzerine Mâruf ellerini göğe kaldırdı ve:
“Allahım” dedi “bunları bu dünyada nasıl neşelendirdiysen ahirette de öyle neşelendir.”

Mâruf’un bu duası sûfîleri şaşırtmıştı. “Biz senden dua değil beddua istemiştik” dediler. Mâruf şöyle cevap verdi:

“Eğer Allah bunları ahirette neşelendirmeyi murad ederse bu dünyada kendilerine bu hayattan tevbekâr olmayı nasip edecektir.”

İsmail ÖRGEN
KARAKALEM DERGİSİ

ALINTIDIR.