Kutbüddîn Kâki buyururdu ki: "Çok yemek yiyen nefsinin kölesi olur. Bunun için az yemelidir. Bedeni ayakta tutacak kadar ve ibâdette kuvvetli olacak kadar yemek ile yetinmelidir. Normal ve basit giyinmeli süsten gösterişten uzak olmalıdır. Süslü elbiseleri gösteriş için giyen kendini aşağılamak yolunda silâhlı bir soyguncu gibi olur. Az uyumalıdır. Değersiz ve kıymetsiz dünyâ işlerine gönül vermek şöyle dursun bunları konuşmaktan böyle şeylerden bahsetmekten bile çok sakınmalıdır. Böyle dünyâlık şeylerin yanında bulunmasını bile kendisi için kusûr kabahat ve bu yolda ilerlemeye mâni bilmelidir.

Tasavvuf yolunda ilerlerken görülen mânevî hâlleri garib mânâları insanların anlayamayacakları şeyleri aslâ insanların anlayamayacakları şekilde söylememelidir. Zîrâ insanların anlayamayacağı bir şeyi söylemek onların yanlış anlamasına böyle şeyleri söyleyen zâta düşman olmalarına sebeb olur.

Dînin emirlerini yerine getirmekte çok gayretli olmalıdır. Zîrâ bu olmayınca bu yolda ilerlemek olmaz. Bir kimse hem bu yolda ilerlediğini söylüyor hem de dînimizin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranıyorsa biliniz ki o kimse yalancıdır. Bu yolda bulunanlarda olan hâllerden biri veya birkaçı o kimsede bulunursa biliniz ki o hâller şeytandandır onu aldatmaktadır."

ALINTIDIR.