Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz Çok Affedici İdi.
Kureyş müşrikleri İslâmiyet’in her geçen gün güçlenip yayılmasından şiddetli rahatsızlık duyuyorlardı. Artık bu ateşi durdurmak için Hz. Muhammed’in (s.a.v) vücûdunu ortadan kaldırmaktan başka bir çare göremiyorlardı. Fakat bu iş öyle kolay değildi. Ashap Hz. Peygamber (s.a.v) için gözünü kırpmadan canını vermeye hazırlardı. Onu korumak için her şeylerini ortaya koymaktan kaçınmazlardı.

Kureyş’in lideri Ebû Süfyan yine de teşebbüsten geri durmadi. Kureyş içinde Hz. Muhammed’e suikast yapacak bir kimse aramaya başladi. Suikastçiyi muvaffak olursa büyük mükâfatlara bogacakti.

Bedevi Araplardan biri Ebû Süfyan’ın yanına varıp: “Ben insanların en katı kalplisi tutuşu en serti saldırışı en çabuğu en hızlı hareket edeniyim. Bu işi ben yaparım. Yanımdaki kartal kanadını andıran hançerimi vücûduna saplar sonra insan kalabalığına karışır kaçarım. Süratte herkesi geçerim. Çünkü ben en tenha yolları da bilirim” dedi.

Ebû Süfyan bu gözü kara ve kendinden emin Bedeviye cesaretinden dolayı iltifat etti. Bir deve ile bir miktar yiyecek vererek:

“Haydi göreyim seni. Niyetini gizli tut. Kimseye bir şey açma” dedi. Bedevi de: “Merak etme bu anlaşmamizi hiç kimse bilmeyecek aramizda kalacak” dedi.

Kiralık katil geceleyin yola çıktı. 5 günlük yolculuktan sonra Medine’nin dışına ulaştı. 6. günü orada geçirdi. Daha sonra Medine’nin içine gelerek Peygamberimiz hakkında bilgi toplamaya başladı. Kendisine uzaktan Peygamberimiz gösterildi. Bedevi devesini bağladıktan sonra Rasûlüllahın huzuruna doğru yürümeye başladı. Allah Rasûlü o sırada Mescitte bulunuyordu. Etrafındaki ashapla sohbet ediyordu.

Rasûlüllah kendisine doğru gelen Bedeviyi uzaktan görür görmez ashabına:

“Şu adam muhakkak bana suikast yapmak istiyor. Fakat onun yapmak istedigi kötülükten Allah beni koruyacaktir” buyurdu. Aynı anda Bedevi de Peygamberimizin içinde bulunduğu topluluğunu yanına kadar gelmişti. “Abdülmuttalib’in torunu hanginiz?” Diye sordu. Peygamberimiz:
- “Aradığın benim” diye cevap verdi.

Bedevi Peygamberimize (s.a.v) doğru yaklaşırken ashaptan Üseyd bin Hudayr onu elbisesinin bir ucundan tutup hızla kendine doğru çekti. Bedevinin elbisesi içinde sakladığı hançer yere düştü. Kötü niyeti böylece ortaya çıkmıştı. Üseyd bin Hudayr derhal Bedevi’nin boğazına çöktü. Kuvvetlice sıkıp adamın nefesini kesti. Bedevi:

“Canımı bağışla ya Muhammed!” Diye yalvarıyordu. Üseyd: “Ya Rasûlüllah! Bu suikastçıya ne yapalım?” Diye sordu. Peygamberimiz ( s.a.v ) Bedevi’ye dönerek:

- “Sen bana doğru söyle. buraya niçin geldin? Eğer bana doğruyu anlatırsan doğruluk sana fayda verir. Yalan söylersen bu sana iyilik getirmez. Yapmaya kalkıştığın işten zaten benim haberim var” dedi. Bedevi:

“Ben doğruyu söylersem emniyette miyim bana bir şey yapılmayacak mı?” Diye sordu. Peygamberimiz (s.a.v’de

-"Evet emniyettesin" deyince Medine’ye niçin geldiğini Ebû Süfyan’la aralarında geçen anlaşmayı tek tek haber verdi. Peygamber (s.a.v) Bedevi’nin o gece Üseyd bin Hudayr’ın yanında hapis kalmasını emretti. Ertesi sabah da onu çağırtarak:

-“Ben sana eman vermiştim. Haydi nereye gitmek istersen git. Yahut senin için daha hayirli olani seç” buyurdu. Bedevi: “Nedir o hayırlı olan?” Diye sordu. Peygamberimiz:

-“Allah’tan başka ilah olmadigina ve benim Allah’ın Resûlü olduğuma şahadet etmendir” dedi. Bedevi biraz düşündükten sonra kelime - i şahadeti getirerek Müslüman olmayi kabûl etti. Ve şu açiklamayi yapti

“Vallahi ya Muhammed! Ben senin yanındaki adamlardan korkmadım. Korkmam da. Fakat seni görünce aklım başımdan gitti. Güç ve kuvvetim kesildi âdeta. Sonra sen benim niyetimi de bildin. Halbuki bundan hiç kimsenin haberi yoktu. Ebû Süfyan’la aramızda olan gizli bir anlaşma idi. Anladım ki sen Allah tarafından korunmaktasın. Hiç şüphesiz de hak üzeresin. Ebû Süfyan’ın ceaati ise şeytan cemaatidir.”

Peygamberimiz ( s.a.v ) bu söze gülümsedi. Bedevi Medine’de bir müddet daha oturduktan sonra Allah Resûlünden izin alarak Memleketine dönmek üzere şehirden ayrildi.

ALINTIDIR.