Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:

' Resûlüllah (s.a.v.) ile beraber bulunuyorduk. Bir ara azı dişleri görülecek şekilde gülümsedi. Sebebini sorduğumuzda şöyle buyurdular:

' Ümmetimden iki kişi Allâh' ın huzuruna gelirler. Birisi
-Yâ Rab benim bunda hakkım var; hakkımı bundan al bana ver der. Allah Teâlâ da ötekine

-Hakkını ver buyurur. Adam
-Yâ Rab bende sevap nâmına bir şey kalmadı der. Cenâb-ı Hakk

-Baksana bu adamın sevabı kalmadı ne dersin? buyurur. Adamcağız

- O halde benim günahlarımdan alsın der. Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz bunu anlatırken gözleri yaşardı ve ' O gün büyük bir gündür. İnsan; günâhının alınmasını ister' dedi. Bunun üzerine Allah Teâlâ hak sahibine

-Başını kaldır ve cennete bak buyurur. Adamcağız
- Yâ Rab inci ile işlenmiş gümüşten apartmanlar ve altından köşkler görüyorum. Bunlar hangi peygamber hangi sıddîk veya hangi şehitler içindir? der. Allah Teâlâ

-Bunlar bana ücretini verenler içindir buyurur.

Adamcağız

-Bunların hakkını kim ödeyebilir? der. Hz. Allah
-Sen istersen bunlara sahip olabilirsin buyurur. Adam
-Nasıl olur yâ Rab? deyince Cenâb-ı Hakk

-Hakkını bu adama bağışlamakla buyurur. Adam
-O halde ben bunu affettim der. Allahü zû' l-Celâl hazretleri de

-Arkadaşını al beraberce cennete girin buyurur.

Sonra Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz
' Allah' tan korkun Allah' tan korkun ve siz de kendi aranızı düzeltin. Bakınız bizzat Hazret-i Allah mü' minlerin arasını buluyor' buyurmuşlardır.

ALINTIDIR.