Belh sultanı şehre döndüğünde

Bütün ilahi kitaplar insanın bu dünyaya bir imtihan için gönderildiğini söylerler. Bu imtihandan maksat bir öğretmenin ne kadar şey bildiğini ölçmek için öğrencisine uyguladığı imtihan kabilinden değildir elbette. Allah bizim kabiliyetlerimizi ilmimizi şuurumuzun derecesini neyi yapıp neyi yapmayacağımızı velhasıl her halimizi çok iyi bildiğine ve kaderlerimizi bizatihi kendisi takdir ettiğine göre bu imtihan bizim nerede olduğumuzu ve diğer insanların nerede olduğunu ölçmek O'nu bilme ve tanıma noktasında bazı kıyaslamalar ve sıralamalara tabi tutulmaktan ibaret olmalıdır. En büyük imtihanların peygamberler sonra veliler sonra âlimler için olması gibi hani.

Çünkü onlar insanlığın gözle görülebilir örnekleridir ve görevleri de bu dünyadaki amacımızın ne olduğunu bize örneklerle hatırlatıp durmaktır. İşte bakın;

İbrahim Edhem Belh hükümdarlığını terk ettikten sonra "Arıyorum bulacağım!" umuduyla yıllarca gezip dolaşmış mertebesinin yükselmesi için dünyevi pek çok acıya sabretmiş kendisine uygun görülen bütün imtihanları başarmış ve nihayet şeyhinin eteğine yapışmak üzere şehre geri dönüyordu. Şeyhi bütün dervişlerini şehrin kapılarına gönderdi. Onlara İbrahim Edhem'i kesinlikle şehre sokmamalarını tembihledi. Eğer zorla girmek isterse engellemelerini hakaret etmelerini yüzüne tükürmelerini gerekirse güç kullanmalarını tekme tokat geri döndürmelerini söyledi.

Edhem şehre gelince bu kardeşleri kendisine çok acımasızca davrandılar. Şehrin ikinci kapısında da üçüncü kapısında da aynı muameleyi gördü. Niyet etmişler onu içeri almıyorlardı. Nihayet son kapıya geldiğinde azmetti ve sillelere aldırmadan içeri girmeyi başardı. Bir yandan dayak yiyor ama diğer yandan adım adım ilerliyordu.

Şeyhin huzuruna varacaktı vazgeçmiyordu. Hiçbir şey söylemiyor fırsat buldukça bir adım bir adım daha ilerliyordu. Nihayet dervişlerden biri topuğuna öyle bir tekme savurdu ki etleri açıldı. Çok canı yanmıştı. Geriye döndü ve gayet sakin bir sesle sordu:

- Bütün bunları bana neden yapıyorsunuz? Benim de sizin kardeşiniz olduğumu bilmiyor musunuz? Ben de bir dervişim; beni hâlâ Belh şehrinin sultanı olarak mı görüyorsunuz?

Dervişler varıp bunu şeyhe bildirdiler. O da şöyle dedi:
- Gördüğünüz gibi henüz en yüksek makama erememiş. Bir zamanlar ne olduğunu hâlâ hatırlıyor. Sultanlığın ona bir zamanlar sağlamış olduğu gücün tadı hâlâ damağında.

ALINTIDIR.