Lisan-ı ilâhiyle seslendi Cenab-ı Hak
Adını tehlil ile anarken Hakk-ı Mutlak.

İmanın çatkısıdır nur içre nur-u kelâm
Lâfız-ı sultandır o onda felâh onda selâm.
Asumanlar almaz ama mümin kalbe sığar nuru
Haktan gelen o sürûru inananlar duyar ancak.
Ey İlâhi; bilirim ki Sen’den başka yoktur ilâh
İmanın kapısıdır Lâ İlâhe İllallâh.
Lâ yemutsun ey Kerim er Rahîmsin ey Rahman
Lâ mekansın ey Celîl el Cebbâr-u vel Gufran
Aşkın ile yandı gönlüm izin ver tutunayım
Lütf-u ilâhine erenlerin dâmânına
Lisan-ı tespih ile yorulsun dudaklarım
Adın için öleyim izin ver katılayım.
Hak yolunda can veren şehitler kervanına.

Mahşerde aydınlığım gölgesine sığındığım
Ufkumda doğan güneş Sen’inle ısındığım.
Hatem-ül enbiyasın nebiler sultanısın.
Alemlere inen rahmet Resul-ü kibriyasın.
Muhammedül eminsin habib-i nebi Allah
Medet ya Muhammed medet ya Resulallah
Enbiya-i nur-u Sultan şanı büyük yüce resul
Defterim günah dolu olamadım iyi bir kul.
Ümidimdir şefaatin yoksa halim yaman benim
Ne olur esirgeme kurtulsun nârdan tenim.

Rahmetini esirgeme Ya Zül Celâl-i Vel İkram
Esma-i Hüsna’n aşkına alma bizden intikam.
Sığındık Tevvâb-ü Rahim-i Rahmanına
Umarız mağfiretini biz günahkâr kullarına.
Lisan-ı hüsnü kalple söyledim ben bu nâzımı
Arz ettim içtenlikle hâl-i pür melâlımı
Lafz-ı Nuru nakşettim şu nâciz mısralara
Lisan-ı tevhit ile iman etti şiirim
Arzımı kabul eyle mağfirete kıl vesile
Hidayet nasip eyle; Ya lâ Nazîr-i el Kerim.

Hüdai ÇAKMAK

Not. Şiir akrostiş tarzındadır. İlk harfleri yukardan aşağı okunduğunda LAİLAHEİLLALLAH MUHAMMEDÜN RESULALLAH çıkmaktadır.


Sözlük:
Asuman: Gök sema
Celîl: Büyük ulu
Cenab-ı Hak: Allah
Çatkı: İskelet dayanak öz
Dâmân: Etek
El Cebbâr: Kuvvet ve kudret sahibi Allah
El Cebbar-u vel gufran: Kuvvet ve kudret sahibi olduğu halde yargılayıp affeden yüce Allah.
Er Rahîm: Koruyan esirgeyen merhametli
Er Rahman:Bütün canlılara merhamet eden esirgeyen
Enbiya-i nur-u Sultan: Peygamberlerin nurlu sultanı
Esma-i Hüsna: Allah’ın 99 ismi
Felâh: Kurtuluş
Gufran: Yargılayıp affeden
Habib-i nebi Allah: Allah’ın sevgili peygamberi
Hakk-ı Mutlak: Hak olduğundan şüphe edilmeyen
Hal-i pür melâl: Acınacak durum
Hatem-ül Enbiya: Peygamberlerin sonuncusu
Hidayet: Hak yoluna doğru yola kılavuzlanma
Kerim: Cömert eli açık ulu büyük
Lafız-ı Sultan: Sözlerin sultanı
Lafz-ı nur: Nurlu söz kelime-i Tevhit
Lâ mekan: Mekansız yersiz yere ihtiyacı olmayan
Lâ Nazîr. Eşi benzeri olmayan
Lâ Nazîr-i el Kerim: Eşi benzeri olmayan; cömert ulu Allah.
Lâ Yemut: Ölmez bitmez kaybolmaz
Lisan-ı İlâhi: İlahi lisan vahiy
Lisan-ı hüsnü kalp: İçtenlikle riya karışmadan doğaçlamayla akıp gelen sözler esin ilham
Lisan-ı tespih: Zikir
Lisan-ı tevhit: Kelime-i tevhit La İlahe İllallah sözü ve manası
Lütf-u İlahi: İlahi lütuf ihsan
Mağfiret: Allah’ın kullarını bağışlaması affetmesi
Muhammedül Emin: Emin doğru sözlü güvenilir Muhammed (Peygamberimizin lâkabı)
Nâciz: Değersiz kıymetsiz
Nâr: Ateş Cehennem
Nâzım: Şiir
Nur içre nur-u kelâm: Nur içindeki nurlu söz kelime-i Tevhit
Resul-ü Kibriya: Resullerin en büyüğü
Selâm: Selâmet
Sürûr: Sevinç mutluluk
Şefaat: Günahların affı için yapılan aracılık
Tevhit: (Allah’ın)Tek’lik bir’lik
Tevvâb: Kullarının tövbelerini kabul eden Allah
Zül Celal-i Vel İkram:Ulu; güç kuvvet sahibi; ikram eden veren Allah