Gözüm bir şey görmez

Derdim çoktur inliyorum
Dostlarımı ünlüyorum
Ben kendimi dinliyorum
Kimse dilim bilmez benim.

Konuştuğum kuş dilidir
Öz vatanım dost ilidir
Topladığım dost gülüdür
Asla gülüm solmaz benim.

Dostum bana gelsin demiş
Şu kadehi alsın demiş
Kadehte ne varsa içtim
Artık gönlüm ölmez benim.

Hem zahirde hem bâtında
Noksan olmaz sanatında
Bildim artık Hak katında
Sözüm geri kalmaz benim.

Buldum artık sonsuz hayrı
Yunus olmaz ondan gayrı
Bir zerrece Hak’tan ayrı
Gözüm bir şey görmez benim.