İmdat eyle Allah’ım

Günah haddi aşıyor
İmdat eyle Allah’ım!
Bu zavallı şaşıyor
İmdat eyle Allah’ım!

Namazım kılınınca
Mezara konulunca
Melek sual sorunca
İmdat eyle Allah’ım!

Günaha Settâr sensin
Zalime Kahhâr sensin
Affeden Gaffâr sensin
İmdat eyle Allah’ım!

Defterler dürülünce
Mahşere sürülünce
Cehennem görülünce
İmdat eyle Allah’ım!

Hoca’nın yok dermanı
Korkup titrer imanı
Ecel alırken canı
İmdat eyle Allah’ım!