Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed
Canım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Şefâat eyle bu kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Mü'min olanların çoktur cefâsı
Ahirette olur zevk-u sefâsı
On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen
Kûrsûn üstünde cevlân eyleyen.
Mi'râcda ümmetin Hak’dan dileyen
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Ol çâriyâr anın gökler yâridir
Anı seven günahlardan beridir
On sekiz bin âlemin serveridir
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Aşık Yunus neyler iki cihânı sensiz
Sen Hak Peygambersin şeksiz gümânsız
Sana uymayanlar gider imânsız
Adı güzel kendi güzel Muhammed.

YUNUS EMRE