NAMAZIN FAZİLETİ

Talha bin Ubeydullah'dan anlatılıyor:

Necid ahalisinden saçları dağınık sesinin gürültüsü işitilip ne dediği yanımıza gelinceye kadar anlaşılmayan bir şahıs Resûlüllah aleyhisselâma geldi; baktık ki:

İslâm nedir? diye soruyor adam.

Bunun üzerine Resûlüllah aleyhisselâm:

Bir gün bir gecede beş vakit namazdır buyurdu.

Adam:

Beşten fazla bir şey yok mu? dedi.

Peygamber aleyhisselâm:

Hayır nafile kılmak arzu edersen başka fakat farz olarak sadece beştir buyurdu. Ve kendisine Ramazan ayı orucunu anlattı:

Adam:

Bundan başka oruç var mı? dedi.

Resulüllah aleyhisselâm:

Nafile olarak tutmak istersen başka fakat farz olarak yoktur buyurdu. Ve kendisine zekâtı anlattı

Adam:

Söylediğin miktardan fazlası var mı? diye sordu.

Peygamber aleyhisselâm:

Nafile olarak vermek arzu edersen başka fakat farz olarak anlattığım kadardır dedi.

Bundan sonra adam:

Allah'a yemin ederim ki bundan ne fazla ne de noksan yaparım diyerek dönüp gitti.

Allah'ın Resulü de:

Doğru söylüyorsa felaha erişti buyurdu.


(Buharı Müslim Ebû Davud Neseî)