HAYVANLARIN İNSANLARA ÎHTARI


Ebû Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor:

İsrail Oğullarından biri bir ineğin üzerine binmişti. Bu hal içinde iken inek o kimseye:

— Ben binilmek için yaratılmadım çift sürmek için yaratıldım dedi. O kimse bu hadiseyi nakledince insanlar şaşırdılar. Peygamber aleyhisselâm ise:

— Ben Ebû Bekir ve Ömer buna inanırız buyurdular. Yine bir gün kurt bir koyunu kapmıştı da çoban peşinden koşup koyunu elinden aldı.

Bunun üzerine o kurt dile gelerek:

— Fitnelerin yapıldığı benden başka çobanın bulunmadığı gün onu kim kurtaracak? dedi.

insanların buna hayret etmeleri karşısında Peygamber aleyhisselâm:

— Ben Ebû Bekir ve Ömer buna; kurdun dile gelerek konuşmasına inanırız buyurdular.


(Buharî Müslim Tirmizî)