ORUCUN FAZİLETİ


Muaz bin Cebel radıyallahü anh şöyle rivayet ediyor:

Peygamber aleyhisselâm ile bir seferde beraber bulunuyordum. Bugün sabahleyin onun yanında idim ve beraber yürüyorduk. Kendisine dedim ki:

— Ey Allah'ın Resulü bana cehennemden uzaklaştıran ve cennete koyan bir iş haber ver.

Allah'ın Peygamberi buyurdular ki:

— Bana büyük bir şeyden sordun. Ancak Allah'ın kolaylaştırdığı kimseye o kolaydır. Şöyle ki: Allah'a ibadette bulunur ona hiç bir şeyi ortak koşmazsın namazı devamlı olarak kılar haccını da eda edersin. Ve ilâve ederek: Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç günahlardan koruyucu bir ibadettir. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahların ateş azabını söndürür. Kişinin gecenin tenha vaktinde kıldığı namaz salih kulların alâmetidir.

Sonra Resulûllah aleyhisselâm: «Çok ibâdet etmekten (o kimselerin) vücudları yataklardan uzak kalır; korkarak ve ümid ederek Rablerine yalvarırlar verdiğimiz rızıklardan başkalarına verirler yaptıklarına karşılık olarak onlar için gizlenen müjdeyi bilen olmaz.» (Secde Sûresi) mealindeki Âyet-i Kerîmeyi okudu.

Ve bundan sonra:

— Sana işin başını temel direğini ve zirvesini söyleyeyim mi? buyurdular.

— Söyle ey Allah'ın Resulü dedim. Buyurdular ki:

— İşin başı islâm temel direği namaz zirvesi de cihad'dır. Bundan sonra buyurdular ki:

— Bunların hepsini koruyan şeylerin ne olduğunu haber vereyim mi?

— haber ver Ey Allah'ın Resulü dedim. Bunun üzerine eli ile dilini işaret ederek:

— Bunu yani dilini koru buyurdular. Bunun üzerine:

— Konuştuklarımızla mesul tutulur muyuz ey Allah'ın Resulü? diye sordum.

— Allah Allah ey Muaz! Dillerinin ettiğinden başka bir şey insanları cehenneme atar mı? Yani çoğu defa insanı felâkete götüren dili dilinin yaptıklarıdır buyurdu.


(Tirmizî)