BORÇLUNUN NAMAZICâbir radıyallahü anh şöyle anlatır.:

Üzerinde borç bulunduğu halde ölen kimsenin Allah'ın Resulü cenaze namazını kılmazdı da bir cenaze getirilince «Ölen kişinin borcu var mı?» diye sordu.

— Evet iki dinar borcu var dediler de Peygamber aleyhisselâm:

— Arkadaşınızın cenaze namazını kılın! buyurdu ve kendisi kılmak istemedi.

Ebû Katâde «o iki dînar borcu ödemeyi ben üzerime alıyorum» deyince Allah'ın Resulü de cenaze namazını kıldı.

Allah Peygamberine fetihler müyesser kılıp bereket meydana gelince Resulûllah aleyhisselâm «Ben her mümine kendisinden daha yakınım. Kim ölüp de borç bırakırsa onun borcunu ödemek benim üzerimedir. Mal bırakanın malı ise mirascılarınındır.» buyurdu.


(Buharî Müslim Ebû Davud Tirmizî Neseî)