ZEKAT VERMEMENİN CEZASI


Ebû Hüreyre radıyallahü anh Peygamber aleyhisselâmın zekâtını vermeyenler hakkında şöyle buyurduğunu anlatıyor:

Kim Allah kendisine mal vermiş de zekâtını vermemişse zekâtı verilmemiş olan o malı kıyamet gününde iki gözü üzerinde iki siyah nokta bulunan korkunç ve zehirli erkek bir yılan suretine konulur ve bu korkunç yılan kıyamet gününde mal sahibinin boynuna sarılır. Sonra ağzı ile sahibinin çenelerini iki tarafından yakalar Ve:

— Ben senin malınım ben senin hazinenim! der.

Peygamber aleyhisselâm bunu anlattıktan sonra Âl-i Imran Sûresi'nden şu âyeti kerimeyi okur:

— Sakın Allah'ın kendilerine ihsan buyurduğu nimetlerden başkasına vermekte bahillik gösteren kimseler bunun kendileri hakkında hayırlı olduğunu zannetmesinler aksine bu onlar hakkında bir serdir. Bahillik yaptıkları şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır.


(Buharî Müslim Ebû Davud Tirmizî Nesei)