ÜÇ KİŞİNİN DAVRANIŞLARIEbû Vâkıd el Leysî anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm insanlarla birlikte mescitte otururken hemen üç kişi yanına geliverdi. Bunlardan ikisi Peygamber'in huzuruna doğru yürüdü. Birisi ise dönüp gitti. Bu ikisi Peygamber aleyhisselâmın huzuruna gelince bunlardan biri cemaat arasında bulduğu boş yere oturdu ikincisi ise cemaatın arkasına oturdu. Üçüncüsü de oturmayıp döndü ve gitti. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm mescitten ayrıldıktan sonra:

Bu üç kişiyi size anlatayım mı dedi. Ve ilâve etti: — Birincisi Allah'a sığındı. Allah da onu ilim mescidinde oturmakla mükâfatlandırdı ikincisi Allah'tan haya etti Peygamber'in meclisinde bulunanları sıkıştırıp rahatsız etmekten kaçındı. Allah da onu cezalandırmaktan kaçındı ve ona ihsanda bulundu. Üçüncüsüne gelince o yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.


(Buharı Müslim. Tirmizî Neseî)