PEYGAMBERİN KARDEŞLERİ



Ebû Hüreyre radıyallahü anh şöyle anlatıyor:

Peygamber aleyhisselâm kabristana gelip buyurdu:

— Selâm sizlere ey müminler topluluğunun diyarı! Ve biz de—Allah dilerse— muhakkak size ulaşacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ediyorum.

— Ey Allah'ın Resulü biz senin kardeşlerin değil miyiz? dediler. Peygamber aleyhisselâm:

— Siz arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır.

Bunun üzerine:

— Ey Allah'ın Resulü ümmetinden henüz gelmemiş olan kimseyi nasıl bilir ve tanırsın? diye sordular. Peygamber aleyhisselâm:

— Bilmiyor musun ki siyah atlar arasında yüzleri ve ayakları beyaz olan bir atın sahibi kendi atını bilmez tanımaz mı? buyurdu.

— Evet Allah'ın Resulü tanır dediler. Peygamber aleyhisselâm:

— Çünkü onlar abdest sebebiyle yüzleri el ve ayakları bembeyaz parlak olarak gelirler. Ve ben de onları Havzın kenarında beklerim. Dikkat! Bazı kimseler benim Havzıma yaklaştırılmayacaktır. Haydi geliniz! diye çağıracağım. >

— Onlar senden sonra değiştirdiler denilecektir.

Ben de:

— Yazık onlara! diyeceğim.


(Müslim Neseî)