“… Günlerden bir gün dünyadaki bütün kuşlar bir araya gelirler. Toplanan kuşların arasında hüthüt kumru dudu keklik bülbül sülün üveyk şahin ve diğerleri vardır. Amaçları padişahsız hiç bir ülke olmadığı düşüncesiyle kendilerini yönetmek üzere bir padişah seçmektir.

Hüthüt söze başlar ve Hz.Süleyman’ın postacısı olduğunu belirttikten sonra; kuşların Simurg adında bir padişahları olduğunu söyler. Ama hiç bir kuşun haberlerinin olmadığını herkesin padişahının daima Simurg olduğunu belirtir. Ancak binlerce nur ve zulmet perdelerinin arkasında gizli olduğu için bilinmediğini ve onun “bize bizden yakın bizimse uzak” olduğumuzu anlatır. Simurg’u arayıp bulmaları için kendilerine kılavuzluk edeceğini ilave edince; kuşların hepsi de hüthütün peşine takılıp onu aramak için yollara düşerler. Kuşların hepsi de Simurg’un sözü üzerine yola revan olurlar…

Ama yol çok uzun ve menzil uzak olduğundan; kuşlar yorulup hastalanırlar. Hepsi de Simurg’u görmek istemelerine rağmen hüthütün yanına varınca “kendilerince geçerli çeşitli mazeretler söylemeye” başlarlar. Çünkü kuşların gönüllerinde yatan asıl hedefleri çok daha basit ve dünyevî’dir (!) Örnek olarak bülbülün isteği gül; dudu kuşunun arzuladığı abıhayat; tavuskuşunun amacı cennet; kazın mazereti su; kekliğin aradığı mücevher; hümânın nefsi kibir ve gurur; doğanın sevdası mevki ve iktidar; üveykin ihtirası deniz; puhu kuşunun aradığı viranelerdeki define; kuyruksalanın mazereti zaafiyeti dolayısıyla aradığı kuyudaki Yûsuf; bütün diğerlerinin de başka başka özür ve bahanelerdir.

Bu mazeretleri dinleyen hüthüt hepsine ayrı ayrı doğru inandırıcı ve ikna edici cevaplar verir. Simurg’un olağanüstü özelliklerini ve güzelliklerini anlatır.

Hüthüt söz alır ve şunları söyler. Söyledikleri ayna ve gönül açısından ilginçtir:

Simurg apaçık meydanda olmasaydı hiç gölgesi olur muydu?
Simurg gizli olsaydı hiç âleme gölgesi vurur muydu?
Burada gölgesi görünen her şey önce orada meydana çıkar görünür.
Simurg’u görecek gözün yoksa gönlün ayna gibi aydın değil demektir.
Kimsede o güzelliği görecek göz yok; güzelliğinden sabrımız takatımız kalmadı.
Onun güzelliğiyle aşk oyununa girişmek mümkün değil.
O yüce lûtfuyla bir ayna icad etti.
O ayna gönüldür; gönüle bak da onun yüzünü gönülde gör!

Hüthütün bu söylediklerine ikna olan kuşlar yine onun rehberliğinde Simurg’u aramak için yola koyulurlar.

Ama yol yine uzun ve zahmetli menzil uzaktır…

Yolda hastalanan veya bitkin düşen kuşlar çeşitli bahaneler mazeretler ileri sürerler. Bunların arasında nefsanî arzular servet istekleri ayrıldığı köşkünü özlemesi geride bıraktığı sevgilisinin hasretine dayanamamak ölüm korkusu ümitsizlik şeriat korkusu pislik endişesi himmet vefa küskünlük kibir ferahlık arzusu kararsızlık hediye götürmek dileği gibi hususlarla; bir kuşun sorduğu “daha ne kadar yol gidileceği” sorusu vardır.

Hüthüt hepsine bıkıp usanmadan tatminkâr cevaplar verir ve daha önlerinde aşmaları gereken “yedi vadi” bulunduğunu söyler. Ancak bu “yedi vadi”yi aştıktan sonra Simurg’a ulaşabileceklerdir. Hüthütün söylediği “yedi vadi” şunlardır.

VADİLER
1.Vadi
2.Vadi
3.Vadi
4.Vadi
5.Vadi
6.Vadi
7.Vadi

MERHALELER
İstek
Aşk
Marifet
İstigna
Vahdet
Hayret
Yokluk (Fenâ)

BEKÂ
Kuşlar gayrete gelip tekrar yola düşerler…

Ama pek çoğu ya yem isteği ile bir yerlere dalıp kaybolur ya aç susuz can verir ya yollarda kaybolur ya denizlerde boğulur ya yüce dağların tepesinde can verir ya güneşten kavrulur ya vahşi hayvanlara yem olur ya ağır hastalıklarla geride kalır ya kendisini bir eğlenceye kaptırıp kafileden ayrılır.

Bu sayılan engellerin hepsi de Hakikât yolundaki zulmet ve nur hicaplarıdır.

Bu hicaplardan sadece otuz kuş geçer.

Bütün vadileri aşarak menzil-i maksudlarına yorgun ve bitkin bir halde uzanan bu kuşlar rastladıkları kişiye kendilerine padişah yapmak için aradıkları Simurg’u sorarlar.

Simurg tarafından bir görevli gelir…

Görevli otuz kuşun ayrı ayrı hepsine birer yazı verip okumalarını ister. Yazılarda otuz kuşun yolculuk sırasında birer birer başlarına gelenler ve bütün yaptıkları yazılıdır.

Bu sırada Simurg tecelli eder…

Fakat otuz kuş tecelli edenin (!) bizzat kendileri olduğunu; yani Simurg’un mânâ bakımından otuz kuştan ibaret olduklarını görüp şaşırırlar.

Çünkü kendilerini Simurg olarak görmüşlerdir.

Kuşlar Simurg Simurg da kuşlardır.

Bu sırada Simurg’dan ses gelir:

“Siz buraya otuz kuş geldiniz otuz kuş göründünüz. Daha fazla veya daha az gelseydiniz o kadar görünürdünüz. Çünkü burası bir aynadır!”

Hasılı otuz kuş Simurg’un kendileri olduğunu anlayınca; artık ortada ne yolcu kalır ne yol ne de kılavuz...

Çünkü hepsi BİR’dir.

Aynı aşıkla maşukun aşkta; habible mahbubun muhabbette; sacidle mescudun secdede; bir olması gibi...

Aradan zaman geçer “fenâda kaybolan kuşlar yeniden bekâya dönüp” yokluktan varlığa ererler…”