Büyük İslam alimlerinden Yahya Efendi ile Kanunî Sultan Süleyman süt kardeşidirler. Yahya Efendi duası makbul keramet ehli bir zattır.

Bir gün Kanunî Osmanlı’nın sonunun nasıl olacağını merak eder ve Yahya Efendi’ye şunları yazar:
– Ağabey sen ilahî sırlara vakıfsın. Kerem eyle de biz Osmanoğullannın akıbetinin ne olacağını haber ver.
Soruyu okuyan Yahya Efendi bir kâğıda:
– Kardeşim “neme gerek” yazar ve padişaha gönderir.
Cevabı okuyan Kanunî hayretler içerisinde kalır. Hemen kayığa biner ve Yahya Efendi’nin bugünkü Yıldız Parkı’nın yanında bulunan dergâhına gider. Soru sorup da cevap alamamış olmanın üzüntüsüyle:
– Ağabey bu ne iştir? Sualimize cevap vermediniz. Yoksa bir kusur mu işledik? der.
– Biz cevap verdik der Yahya Efendi ancak bunu sizin anlayamamanıza şaşarız.
– Nasıl cevap verdiniz?
– Kardeşim! Bir devlette haksızlık ve zuiüm yayılır bunu işitip görenler de “neme gerek!” derlerse mani olmazlarsa; bir koyunu kurt değil de çoban yerse bunu bilenler de hakikati söylemezse; fakirlerin muhtaçların gariplerin feryadı göklere çıkıp bunları taşlardan başkası işitmezse işte o zaman neslinin yok olmasını bekle! Hazineler boşalır asker itaat etmez işte o zaman yok olmak zamanıdır.

Kanunî Yahya Efendi’den hayır dualarını İster ve işittiklerinin hüznü ile oradan ayrılır.