Peygamber Efendimiz aleyhisselam bir gün Hazreti Ali'ye bir sır verdi. Dedi ki "Ey amcamın oğlu! Bu sırrı kızıma bile söylemedim sen de söyleme." Sır bu. Dünyada sırrı taşımak kadar zor ne var? Hazreti Ali Efendimiz büyük bir sorumluluğu yüklenmiş olarak evine gitti. İçi kıpır kıpır. Kendisine güvenildiği için bir sevinç yaşamakta ama; bu sevincin öteki yüzünde emanet bilginin ağırlığı var.

Eve vardı. Gece bir türlü uyuyamadı. Yatağın içinde dönüp durdu. Fatıma annemiz hissetmişti Hazreti Ali'deki huzursuzluğu. Bir ara içi iyice şişen Hazreti Ali bir şey söylemek ister gibi "Ey Fatıma! Ey gözümün nuru!" dedi. Annemiz de zaten bunu beklemekte idi. "Buyur Ali dedi bir şey mi diyeceksin?" Hazreti Ali hemen vazgeçti. "Yok yok bir şey yok." dedi. Bir zaman böyle geçti. İçinin sesi ağzından harflere ve kelimelere dönüştü. İkinci kez "Ya Fatıma!" Hazreti Fatıma: "Söyle Ey evimin direği! Ne söylemek istiyorsun?" "Yok yok bir şey yok..."

Bu hal birkaç kere tekrar etti. Hazreti Ali baktı ki olacağı yok; sır derinden derine baskı yapmakta. Nefis de devrede: "Ne olur söyle ve rahatla. Söyle ve uyu" diye onu kışkırtmaktadır. Ama olmaz ki. Bu sır emanet değil mi? Sonra Hazreti Ali yataktan kalktı Medine'nin dışına doğru yürüyüşe çıktı. Ay bedir halinde idi. Yol üstünde bir kuyuya rastladı. Üstelik kuyunun suyu kurumuştu terk edilmiş bir kuyu idi. Hazreti Ali Efendimiz tamam dedi içinden; sırrı söyleyeceğim bir ıssız mekân buldum. Kuyunun içine eğildi ve: "Ey kuyu dedi; bugün Hazreti Peygamber bana şöyle şöyle dedi." Sırrı tek tek sıraladı.

Sonra içini boşalttı evine geldi rahatça uyudu.

Efendimiz (s.a.v) bir gün ashabıyla otururken Medine dışından bir adam geldi. Selam verip sohbet halkasına dahil oldu. Efendimizin âdeti idi. Gelen gidenden insanların ahvalini sorardı. Adama: "Geldiğin yerlerde insanları nasıl görüyorsun? Kavmin ne iş görüyor. Anlat biraz." dedi. Adam insanların bazı ahvalinden bahsetti sonra aklına geldi. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü nerdeyse unutuyordum. Bizim orada bir çoban var. Davarını otlatırken kaval çalıyor. O kaval çalmaya başlayınca bütün hayvanlar yemeyi içmeyi birbiriyle oynaşmayı bırakıyor kavalı dinliyor."

Bu haber Peygamberimizin de garibine gitti. O halkada oturan arkadaşlarına "haydi o çobana gidelim" dedi. Hep beraber yola çıktılar. Toplulukta hulefa-i raşidin de vardı. Epey yürüdükten sonra çobana yaklaşmış olmalılar ki uzaktan uzağa kavalın sesi Efendimiz aleyhisselama kadar geldi. Bu sesi oradaki ashap da duydu. Ama onlar bir şey anlamadılar bu sesten. Biraz daha yaklaşınca ses daha net gelmeye başladı. Efendimiz durdu Hazreti Ali'nin gözlerine baktı. Hazreti Ali bu bakışa bir anlam veremedi. Ama içine de bir korku bir heyecan çöreklendi Hazreti Ali'nin. Diğer sahabeler varken acaba Peygamberimiz niçin kendisine bakmıştı?

Nihayet çobanın yanına vardılar. Çoban hemen ayağa kalktı yer gösterdi. Efendimiz çobana sordu: "Ey insan bu kaval çalmayı nerden ve kimden öğrendin?" Çoban: "Ey Allah'ın elçisi dedi biz çobanlar kaval çalmasını kendi kendimize öğreniriz ben de kimseden öğrenmedim kendi kendime çalıyorum işte." Efendimiz anladı ki bu iş çobandan ve öğretenden kaynaklanmıyor. Sonra elindeki kavalı kastederek sordu. "Peki bu kavalı nerden aldın?"

Çoban "Ben gezgin bir adamım dedi. Geçen gün ta şuraya davarımı otlamaya götürmüştüm dedi ve Medine'ye yakın bir yeri gösterdi. İşte orada bir kuyu gördüm. Suyu kesilmiş bir kuyu. İçinde de bu kavalın kamışını gördüm. Tam kavallık bir kamış dedim indim o kuyudan kestim bunu" dedi. Efendimiz bunun üzerine Hazreti Ali'yi bir kenara çağırdı. Dedi ki: "Ey Ali! Ey Amcamın oğlu! Bu hayvanlar neden yemeden içmeden kesiliyor sana söyleyeyim mi? Bu kaval benim sana daha önce verdiğim sırrı ifşa ediyor. Bundan dolayı ruh halleri hemen değişiyor. Nedir bu?"

Hazreti Ali efendimiz o zaman şöyle dedi: "Ey Allah'ın elçisi ben o gün bu sırrı içimde taşıyamadım. Fatıma'ya söyleyemedim. Sıkıntıdan da uyuyamadım. Medine dışına geldim baktım bir kör kuyu. Eğildim içine "Ey kuyu dedim; bugün Allah'ın Resulü bana şöyle şöyle dedi diye içimi boşalttım. Galiba o karanlıkta kuyunun içindeki kamışı görmemişim."

Râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı âsâr şöyle hikâyet ederler ki: Kaval ve ney'in ifşa ettiği sır bu sırdır. Onu ehli bilir ama söylemez. Ney ve kaval bundan dolayı yanık yanık kendince kendi dilinde bu sırrı ifşa eder. İnsanlar bu sırrı hisseder ama diğer varlıklar onu anlar.

Anlayana selam olsun.