İbrahim Aleyhisselam Kudüs'de ikâmet etmekteydi. Bir gün eve gelince evinde birisinin olduğunu gördü. Bu misafir Azrail aleyhisselam idi. İbrahim aleyhisselam: "Seni içeriye kim bıraktı?" dedi. Azrail aleyhisselam da: "Buranın sahibi" diye cevap verince Halilallah: "Buranın sahibi benim ve ben seni içeriye bırakmadım" dedi. Azrail aleyhisselam'ın: "Beni buraya buranın ve her şeyin sahibi bıraktı"... demesi üzerine İbrahim aleyhisselam bu misafirin bir melek olduğunu anladı. "Kimsin?" diye sordu ve Azrâil aleyhisselam olduğunu öğrendi. İbrahim aleyhisselam ona: "Ziyârete mi geldin? Ruhumu almaya mı?" buyurdu."Eğer izin verirsen ruhunu almaya!" diye cevap verdi melek. Hazreti İbrahim de: "Dost dostun canını alır mı?" deyince "Yâ İbrahim bunu Allah'a sorayım" buyurdu. Azrâil aleyhisselam hemen gidip geldi ve Allahu Teâlâ: "Dost dosta kavuşmak istemez mi?" buyurdu dedi. Halilallah bunu işitince: "Çabuk gel kardeşim hemen canımı cânâna kavuştur benim için bundan daha büyük bir müjde olamaz" buyurdu ve ruhunu teslim etti .

İbrahim aleyhisselam Kudüs civarında Habrun kasabasında bir mağaraya defnedildi. Bu kasaba Halilürrahman olarak bilinmektedir. En meşhur camisi de Halilürrahaman camisidir. Şu anda İsrailoğullarının elinde bulunup Hebron olarak bilinmektedir.