Üftâde hazretlerinin pek çok talebesi vardı ama Aziz Mahmut Hüdâi hazretlerini diğerlerinden ayrı tutuyor ona daha fazla ilgi gösterip özel muamele ediyordu. Bu durum kendisine sorulduğunda:

"Size bunun sebebini açıklayacağım" dedi. Bir gün hepsinin eline birer tane tavuk vererek:

"Bunu hiç kimsenin görmediği bir yerde kesip bana getirin!" dedi. Aynı şekilde Aziz Mahmut Hüdâi hazretlerine de ...bir tavuk verdi. Hepsi verilen tavuğu kesmek için gittiler. Biraz sonra her biri verilen tavuğu kesmiş olarak geri döndü fakat Aziz Mahmut Hüdâi hazretleri ise canlı tavukla geldi. Şeyhi ona:

"Sen niçin kesmedin?" diye sorunca Hüdâi utandı boynunu bükerek edeple:

"Efendim siz bana bu tavuğu hiç kimsenin görmediği bir yerde kesmemi emrettiniz. Ben O'nun (c.c) (Allah'ın) bulunmadığı bir yer bulamadım!" dedi. O zaman Üftâde hazretleri etrafındakilere:

"İşte ben ondaki bu güzel hal için kendisine özel muamele ediyorum." dedi.