Çok zengin ve cömert olan
Abdullah bin Câfer-i Tayyar hazretleri bir hurma bahçesinin yanından geçiyordu.
Siyah bir köle bahçede çalışırken ona üç öğünlük yemek getirdiler.
O anda bir köpek kölenin yanına vardı.
Bir öğünlük yemeğini ona verince köpek hemen yedi.
İkincisini daha sonra üçüncüsünü de verdi.
Hazret-i Abdullah köleye yaklaşarak seslendi
- Ey arkadaş niçin üç öğün yiyeceğinin hepsini kendin muhtaçken ona verdin ?

- Efendim bu köpek uzak diyardan gelmiştir.
Açtır ve nasibini arıyor.
- Peki sen ne yiyeceksin?
- Aç durup sabredeceğim.

Hazret-i Abdullah görüp işittiklerinin tesiri altında kalarak
"Halk beni cömert bilir.
Halbuki bu siyah köle benden daha cömerttir." dedi.
Hurma bahçesini ve köleyi sahibinden satın aldı.
Köleyi azat etti.
Hurma bahçesini de içindekilerle birlikte ona hediye etti.
Hazret-i Abdullah'a dediler ki
- Sen şimdi ondan daha cömert oldun.
- Ne yazık ki öyle değil.
Onun verdiği sahip olduğu mülkünün hepsi idi.
Benimki ise sahip olduklarımın çok azıdır.
* Nefis ile şeytanın aldatması arasında fark vardır.
Şeytan aynı şeyi birkaç defa söyler yaptıramayınca gider.
Nefis ölünceye kadar son nefese kadar onunla uğraşır.