Kısmetini BeklemekÖğrencilerinden birinin eline bir testi verip kuşluk vakti çeşmeye gönderir Fakirullah Hazretleri.

Ne var ki öğrenci çeşmenin başına varınca oradaki çocuklarla
oyuna dalar ta ikindiye kadar oyun sürer. Nihayet gün batarken aceleyle testiyi doldurup döner.

Bunca vakittir orada oyuna dalan öğrenciyi bu defa arkadaşları aralarına alıp hırpalamak isterler.
Ancak Fakirullah Hazretleri müdahale ederek
der ki:

– Neye suçluyorsunuz arkadaşınızı?

– Kuşluk vakti gönderdiniz ikindi üzeri döndü bizi bu kadar bekletmeyehakkı var mı? derler.

Büyük insan şöyle izah eder geç kalma sebebini:

– Arkadaşınızın kabahati yoktur bu bekleyişte. Çünkü der çeşmenin başında oyuna dalmaya mecburdu. Kısmetiniz olan su henüz kurnaya gelmemişti yoldaydı. Başkalarının kısmetini doldurup ta size getiremezdi. Ne zaman yoldaki sizin kısmetiniz kurnaya geldi işte o zaman oynamayı bırakıp testiyi çeşmeye tutarak kısmetinizi doldurup getirdi. Onun kabahati yoktur yoldaki kısmetinizi beklemiştir...