Adamın biri bir merkep satın almak için çarşıya çıkar. Yolda arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşı nereye gittiğini sorunca


— Merkep almak için çarşıya gidiyorum der.


Arkadaşı

— İnşaallah de deyince


— Canım şimdi inşâallah'ın yeri değil; dirhemler cebimde merkepse çarşıda diye cevap verir.


Çarşıda satın almak için merkep ararken paraları çalınır. Eli boş dönerken de aynı arkadaşıyla tekrar karşılaşır. Arkadaşı


— Ne yaptın? diye sorunca


— Paralar çalındı inşâallah! karşılığını verir.


Bunun üzerine arkadaşı onun dediğini tekrar eder ve;


— Şimdi İnşâallah'ın yeri değil cevabını der.