rızık akla degil Allah a bağlıdır
Allah her canlınının rızını verendir
Zamanın birinde bir kral dönemin bilginlerinden birini yanına çağırarak ona

“Şu âlemde akıllı ve zeki kimselerin çoğunu fakir ve yoksul aklı kıt ve ahmakların çoğunu
da varlıklı görüyorum. Bunun sebebi nedir?” diye sordu.

Bilge zat krala şu cevabı verdi:

“Allah Teâlâ bu durumu kendi varlığına bir delil yapmıştır. Eğer her akıllı ve zeki insan
zengin her aklı zayıf da yoksul olsaydı insanlar şöyle düşünebilirlerdi: Akıllı kendi rızkını
buluyor akılsız ise yoksul kalıyor. İnsanlar bunun aksi olduğunu gördüklerinde rızkın akla
bağlı olmadığını onu dilediği kimseye dilediği kadar verenin yalnız yüce Allah olduğunu
anlar.”87

Adamın biri velilerden Şiblî’ye (k.s) gelip geçim derdinden şikayet ederek

“Efendim! Geçimini üstlendiğim evladım çoktur. Onların ihtiyaçlarını göremiyorum. Ne
olur bana bir çare gösterin” dedi. Bunu üzerine Şiblî (k.s)

“Hemen evine git kimin rızkını sana bağlı görürsen kapı dışarı at. Kimin rızkını Cenab-ı
Hakk’a bağlı görürsen o da evde kalsın” dedi.88

KISSADAN DERSLER

İnsanların eceli gibi rızıkları da Allah tarafından belirlenmiştir. Rızkı kula ulaştıracak meleğe
vazife verilmiştir. Belirlenen rızkını yemeden kimse ölmez. Hırs rızkı artırmaz acizlik de
azaltmaz. Malı çok olanın rızkı çoktur denmez. Rızık ele geçen değil mideye girendir. Yüce
Allah’ın kefil olduğu rızık budur.

Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Dünya hayatında onların maişetlerini aralarında biz taksim ettik. Kimini derece
bakımından diğerlerine üstün yaptık. Böyle yaptık ki bir kısmı diğerini istihdam etsin
böylece kaynaşsınlar. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.”

89

Ebû Talib el-Mekkî Kûtu’l-Kulûb 2/11.
Kuşeyrî Risale 166; Şaranî Tabakat 1/104.
Zuhruf 43/32.

R