Ateşin Yakmadığı Aşık

Yemen’de ortaya çıkan yalancı peygamber Esvedü’l-Ansî o bölgede oturan müslüman salihlerden Ebû Müslim Havlânî’yi yanına çağırttı. Ona kendisini peygamber olarak kabul ettirmek istiyordu. Yanına gelince

“Benim peygamber olduğuma şahitlik eder misin?” diye sordu Ebû Müslim Havlânî (rah)

“Duymuyorum kulağım sağır!” diye cevap verdi. Esved

“Muhammed’in peygamber olduğuna şahitlik eder misin?” diye sordu Ebû Müslim

“Evet şahitlik ederim” dedi. Esved tekrar

“Benim peygamber olduğuma şahitlik eder misin?” diye sordu Ebû Müslim tekrar

“Duymuyorum kulağım sağır!” diye cevap verdi. Esved

“Muhammed’in peygamber olduğuna şahitlik eder misin?” diye sordu Ebû Müslim

“Evet şahitlik ederim” dedi. Esved sorusunu tekrar tekrar sordu Ebû Müslim de (rah) aynı şekilde cevap verdi. Esved kızdı onu cezalandırmak istedi. Büyük bir ateş yaktırdı. Ateş iyice alevlenince Ebû Müslim ateşe atıldı. Ateş ona hiçbir zarar vermedi. Ebû Müslim (rah) ateşin içinde namaz kılmaya başladı. Ateş Allah’ın dostu Hz. İbrahim’i (a.s) yakmadığı gibi bu Hak aşığını da yakmamıştı. Esved hayret etti. Korktu. Etrafındakiler Esved’e

“Bu adamı buralardan uzaklaştır yoksa size tabi olanların aklını çeler yanınızda kimse kalmaz” dediler.

Onun bu cesaret ve kerameti etrafa yayıldı. Olay Medine-i Münevvere’ye kadar ulaştı. Esved Ebû Müslim’in Yemen’i terk etmesini emretti. O da kalktı Medine’ye geldi. Âlemlere
rahmet Hz. Resûlullah Efendimiz (s.a.v) vefat etmiş yerine Hz. Ebû Bekir Sıddık (r.a) halife olmuştu.

Ebû Müslim (rah) bineğini mescidin dışına bağlayıp mescide girdi. Bir direğin arkasına durup namaz kılmaya başladı. O namaz kılarken Hz. Ömer (r.a) kendisini gördü. Onun Medine dışından birisi olduğunu anladı. Yanında durdu. Namazını bitirince ona

“Kardeş sen neredensin?” diye sordu. O da

“Yemen’denim” dedi. Hz. Ömer (r.a)

“Şu yalancı peygamberin ateşte attığı fakat ateşin yakmadığı mümin kardeşimiz neyapıyor?” diye sordu Ebû Müslim de

“O adam benim” dedi. Hz. Ömer heyecanla

“Allah adına soruyorum o gerçekten sen misin” diye sordu Ebû Müslim

“Allah şahit benim” dedi. Hz. Ömer hemen Ebû Müslim’in boynuna sarılıp alnından öptü ağladı. Sonra onu alıp Hz. Ebû Bekir’in (r.a) yanına götürdü huzuruna oturttu. Onu tanıttı. Başından geçeni anlattı ve

“Allah’a hamd olsun bu Ümmet-i Muhammed’in içinde Hz. Halil İbrahim gibi kendisini ateşin yakmadığı kimseyi ölmeden önce bana gösterdi” diye şükretti.185

Sebepleri ve tesirlerini yaratan yüce Allah’tır. Bütün sebepler O’na bağlıdır; fakat O hiçbir sebebe bağlı değildir. O dilerse sebeplerin tesirini ortadan kaldırır görevini bitirir; o zaman ateş yakmaz zehir öldürmez olur. Nitekim Hz. İbrahim (a.s) ateşe atıldı fakat ateş onu yakmadı; ona serin ve selamet oldu. Her şey böyledir. Eğer Allah (c.c) dilerse sebepler fayda veya zarar verir.

Keramet haktır; bu ümmetin âlim ve arifleri elinde pek çok keramet ortaya çıkmıştır. Bütün bu kerametler dinimizin hak olduğunu isbat ettiğ gibi diğer müminler için de bir delil ve manevî destektir.

Allah Resûlü (s.a.v) buyurmuştur ki:

“Ümmetimin içinde (hâli ve ahlakıyla ) Halil İbrahim’e benzeyen otuz -bir rivayettekırk- veli hiç eksik olmaz. Size onların bereketiyle manen yardım edilir rızık verilir yağmur yağdırılır.”

İmam Katade (rah) demiştir ki: “Biz Hasan-ı Basri’nin bu hadiste anlatılan kimselerdenolduğundan şüphe etmezdik.”186

Ebû Nuaym Hilyetü’l-Evliyâ 2/150; İbn Kesir el-Bidâye 7-8/519; Ebü’l-Kasım İsfehânî Siyerü’s-Selefi’s-Sâlihîn 3/873-874 (Riyad 1999). Taberani el-Vasît nr. 4113; Heysemî ez-Zevâid 10/63.

ALINTIDIR.