Hz.Ebu Bekir ve kölesi haram Lokma

Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk 'ra'in bir kölesi vardı Ömrünün sonlarında her akşam iftâr vaktinde yemek getirirdi Âdetleri öyle idi ki nereden ve nasıl aldığını kimden satın aldığını onun san'atı ve mesleği ne olduğunu o köleden sormayınca o yemekden bir lokma ağzına koymazdı Bu köle bir gece yine yemek getirdi Ebû Bekr-i Sıddîk 'ra' sormadan mubârek elini uzatıp bir lokma yemekden aldılar
Köle dedi ki:
- Ey Efendi Ne oldu ki bu akşam sormadan yemeğe el uzatdınız
Ebû Bekr-i Sıddîk 'ra' hazretlerinin mubârek gözleri yaş ile dolup buyurdu:
- Yâ Gulâm Açlık bana sıkıntı verip sabırsızlandırdı Böylece bu hâl başıma geldi Şimdi bana haber ver ki bu akşam yemeği nereden getirdin
Köle dedi ki:
- Câhiliyye vaktinde raks ve oyun oynardım Bir gruba raks etdim Onlara hoş geldi Bana dediler ki şimdi bir nesnemiz yokdur Va'd etmişlerdi ki elimize birşey geçdikde sana iyilik ederiz Ben bugün gördüm ki onların elleri doludur Ben va'dlerini hâtırlatdım Yiyeceği bana verdiler
Ebû Bekr-i Sıddîk 'ra' bunu işitdi Çok üzüldü Ağladı Yemeği önünden atdı Parmağını boğazına o kadar sokdu ki kustu O lokma karnından dışarı geldi Kendine eziyyet verdi Mubârek yüzü göğerdi ve karardı Mubârek yüzünün şeklinin değişikliğini görenler bir mikdâr su içmesini ve bu üzüntüden halâs olacağını söylediler Sıcak su getirdiler İçdi bir kerre dahâ kay' etdi/kustu Rahâtsız oldu İnceledi ki karnında bir şey kalmadı
Dediler ki
- Yâ Sıddîk bu kadar kendinize sıkıntı ve zahmet bir lokmadan dolayı mıdır?
Buyurdu ki evet Resûlullah 'sav' hazretlerinden işitdim
Buyurdular ki
- Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri yidiği harâm olan kimselere Cenneti harâm etmişdir
Sonra başını yukarı kaldırıp
- Yâ ilâhel âlemîn! Yidiğim lokma için elimden geleni yapdım O lokmaları kay' etdim O lokmadan damarlarımda birşey kaldı ise afv et Bu za'îf kulun Cehennem azâbına dayanamam diye düâ buyurdu

Bu o Ebû Bekrdir ki Resûlullah 'sav' hazretleri (Ebû Bekr benim gözüm ve kulağım gibidir) buyurdu.