İnsanlara bugüne kadar algılayanın beyin olduğu öğretilmiştir. Oysa beyni analiz ettiğimizde karşımıza diğer canlı organlarda da bulunan protein ve yağ molekullerinden daha farklı bir malzeme çıkmaz. Yani beyin dediğimiz ışık ve sesten yoksun et parçasında göruntuleri seyrederek yorumlayacak bilinci oluşturacak kısacası "ben" dedigimiz şeyi yaratabilecek bir şey yoktur.Bu noktada karşımıza çıkan gerçek açıktır: Gören işiten ve hisseden varlık madde ötesinde bir varlıktır. Bu varlık "canlı"dır ve ne
madde ne de görüntüdür. Bu varlık vücut görüntümüzü kullanarak önundeki algılarla muhatap olur.İşte bu varlik "ruh"tur. Allah Kuran'da şöyle bildirir:

Sana ruh'tan sorarlar; de ki: "Ruh Rabbimin emrindendir size ilimden yalnizca az bir sey verilmiştir." (İsra Suresi 85)

Muhatap oldugumuz dunyagerçekte ruhumuzun gördüğü algılar iseo halde bu algiların kaynağı nedir?

Bu soruya cevap verirken dikkat edilmesi gereken gerçek şudur; biz maddeyi sadece hayalimizde göruruz dışarıdaki aslı ile hiçbir zaman muhatap olamayız. Madde bizim için bir algı olduğuna göre "yapay" bir şeydir. Yani bu algının bir başka güç tarafından yapılması daha açık bir ifadeyle yaratılması gerekir. İçinde yaşadığımız maddesel evreni yaratan ve sürekli yaratmaya devam eden üstün bir Yaratıcı vardır. Nitekim o Yaratıcı bize indirdiği kitap yoluyla Kendisi'nievreni ve bizim neden var olduğumuzu anlatır. O Yaratıcı Allahkitabının ismi ise Kuran'dır.

Göklerin ve yerin sabit ve kararlı olmadığıAllah'ın yaratmasiyla varlık buldukları ve O yaratmayı durdurduğunda yok olacaklari bir ayette şöyle ifade edilir:

Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa Kendisi'nden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O Halim'dir bağışlayandır. (Fatır Suresi 41)

Allah'ın her şeyi sarıp kuşatması bize şah damarimizdan yakın olması nasıl oluyor?

Maddesel varlıklar Allah'ı göremezler ama Allah Kendi yarattığı maddeyi her şekliyle görur. Yani biz Allah'ın varlığını gözlerimizle algılayamayız. Ama Allah bizim içimizi dışımızı bakışlarımızı düşüncelerimizi tam olarak kuşatmıştır. O'nun bilgisi dışında tek bir söz söyleyemeyiz hatta tek bir nefes dahi alamayız.Dış dünya sandığımız algıları seyrederken yani hayatımızı sürerken de bize en yakın olan varlık Allah'ın Kendisidir.

Kuran'da yer alan "Andolsun insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız." ayetinin sırrı da bu gerçekte gizlidir. (Kaf Suresi 16) Bir insan kendi bedeninin "madde"den oluştuğunu zannettiginde bu önemli gerçeği kavrayamaz. Çünkü "kendi" zannettiği yer beyniyse dışarısı olarak kabul ettiği yer kendisine 20-30 cm gibi belirli bir uzaklıkta olur. Ama madde diye bildiği her şeyin zihnindeki algılar olduğunu kavradığında artık dışarısı içerisi uzak yakın gibi kavramlar anlamsızlaşır.

Allah kendisini çepeçevre kuşatmıştır ve ona "sonsuz yakın"dır.

ALINTIDIR.