Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Zemzem Suyu Hakkında Bilgiler - Zemzemin Tarihçesi ve Faydaları
  Kutsal topraklara yapılan Hac ve Umre ziyaretlerinin dönüşünde mutlaka ikramlık getirilen Zemzem Suyu yüzyıllar insanların içtiği ve İslami olarak kaynağı mucizevi olarak ortaya çıktığına inanılan bir kaynak suyudur. Bilim adamlarının uzun yıllardır birçok farklı teknolojik ekipman ve yüzlerce çalışan ile beraber yaptıkları tüm araştırmalara rağmen Zemzem Suyunun kaynağı hala bulunamamıştır. Çevresinde başka herhangi bir su kuyusu olmaması ve yaklaşık olarak en yakın su kaynağına 80 km. mesafe olması kaynağı belli olmayan ve yüzyıllardır içilmesine rağmen hala kurumayan Zemzem suyunun mucizevi bir özelliği olarak görülmektedir. Zemzem suyundan alınan örnekler Avrupa ve Amerika’daki laboratuarlara gönderilerek suyun yapısının araştırılması sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu Zemzem suyunun hem tüm diğer içme sularından çok daha az Kükürt içerdiği hem de mineral zenginliğinin üst düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan tüm bu bilimsel araştırmalar sonucu “Dünya Sağlık Örgütü” Zemzem Suyunu dünya üzerinde içilebilirliği en yüksek doğal sulardan biri olarak göstermiştir. İslami olarak Zemzem Suyunu kim ne amaçla içerse o muradına ermektedir. Zemzem suyunun neye şifalı olmasını istenirse vücuda o şekilde şifa gösterdiğine inanılır. Müslümanların Zemzem Suyunu Hz. Hacer‘e görünen Cebrail‘in gösterdiğine ve mucizevi olarak çıktığına inanması başta jeologlar olmak üzere dünya çapında birçok bilim adamının bu durumu sorgulamasına neden olmuştur. Ancak Zemzem suyunun her gün “yarım milyon litre şişelenmesine rağmen” hala kurumaması ve Zemzem Suyunun sadece “15 metrelik bir kaynaktan çıkması“ ateist olsun olmasın tüm bilim adamlarının modern düşünce yapıları ile açıklayamadığı bir durumdur. Zemzem Suyu faydalarının ve nasıl ortaya çıktığının İslamiyet inancında mucizevi olarak görülmesi Zemzem Suyu üzerinde yapılan diğer çalışmalar ile de adeta desteklenmiştir. Son olarak Amerikalı bilim adamlarının Zemzem Suyu üzerinde yaptığı bilimsel araştırmalar; dünya üzerinde içerisinde herhangi bir bakteri ve aynı zamanda mikroorganizma bulunmayan tek doğal suyun Zemzem Suyu olduğu sonucunu ortaya çıkartmıştır.

  ALINTIDIR. 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  Zemzem Suyunun Tarihçesi

  Zemzemin tarihçesi kısaca şöyledir:
  Hz. İbrahim (a.s.) Cenab-ı Hakkın emri üzerine hanımı Hacer validemizi ve henüz süt emmekte olan oğlu Hz. İsmail’i bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yere bıraktı. O tarihte Mekke’de hiçbir insan yaşamıyordu. İçecek su da yoktu. Hz. İbrahim hanımı ve oğlu için biraz hurma ve bir miktar da su bırakarak oradan ayrıldı. Yiyecek ve içeceğin bulunmadığı bu ıssız yerde kalmak Hz. Hacer’e çok zor geldi. Ancak kendilerini oraya bırakmasını Hz. İbrahim’e Cenab-ı Hak emrettiğine göre düşünmek yersizdi. Çünkü rızkı veren Allah elbette kendilerinin durumunu da görüyordu.

  Bir müddet sonra Hz. İbrahim’in bıraktığı su bitti. Hz. İsmail ağlamaya su istemeye başladı. Annesi ne yapacağını şaşırdı. Süt yok ki emzirsin su yok ki içirsin. Hz. İsmail’in ağlamalarına daha fazla dayanamadı. Safa Tepesine çıktı. Birini görebilmek ümidiyle sağa sola baktı. Kimseyi göremeyince de Safa ile Merve arasında koşmaya başladı. Yedinci defa Merve’ye çıktığında bir ses işitti. Zemzem Kuyusunun yanında Hz. Cebrail’i gördü. Cebrail (a.s.) kanadıyla (bir rivayette ayağıyla) yeri kazıyordu. Nihayet su göründü. Hz. Hacer buna çok sevindi. Suyun aktığını görünce “Dur dur” manasında “Zem zem” dedi ve su akmasın diye önünü kesti havuz gibi yaptı. Bir taraftan da testisini dolduruyordu. Suyu aldıkça yerinde kaynıyordu. Testisi dolduktan sonra sudan içti ve Hz. İsmail’i emzirmeye başladı. Bu arada Cebrail (a.s.) Hacer’e hitaben:

  “Sakın ‘Helak oluruz zarara uğrarız’ diye korkmayın. İşte şurası Beytullah’ın (Kabe’nin) yeridir. O beyti şu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Cenab-ı Hak o işin ehlini zayi etmez” dedi.(1)

  İşte Zemzem Kuyusunun ortaya çıkması bu şekilde oldu. Hz. Hacer suyun önünü kesmeseydi ve onu kendi halinde bıraksaydı bu su bir ırmak olacaktı. Peygamberimiz (a.s.m.) bir hadislerinde bu hakikati şöyle beyan buyurur:

  “Allah İsmail’in annesi Hacer’e rahmet etsin. O Zemzem’i kendi haline bıraksaydı veya avuçlamasaydı; muhakkak Zemzem akar bir ırmak olurdu.” (2)

  Zemzem çok mübarek ve gıdalı bir sudur. Hz. Hacer ve Hz. İsmail uzun müddet yemek yemeden bu suyla idare ettiler. Bir hadiste Peygamber Efendimiz Zemzem’in bu hususiyetine işaret etmiştir.(3)

  Bir diğer hadiste de “Zemzem ne niyetle içilirse ona şifa olacağı” buyurulmuştur.(4)

  Zemzemin ayakta içilmesi meselesine gelince:
  İbni Abbas’tan (r.a.) gelen bir rivayette Peygamberimizin Zemzem suyunu ayakta olduğu halde içtiği rivayet edilir. İbni Abbas şöyle der: “Ben Resulullaha (a.s.m.) Zemzem ikram ettim ayakta içti.”(5)

  Bilindiği üzere Peygamberimiz bir hadislerinde ayakta su içmeyi yasaklamıştır.(6) Bu itibarla hadis alimleri bu farklı rivayetleri birleştirmişlerdir. Sahih-i Müslim Şarihi Nevevi bu iki farklı hadis hakkında şöyle der:

  “Bu hadislerdeki yasaklama tenzihen mekruh şeklindedir. Ayakta su içmenin caiz olduğunu beyan içindir.” İmam Suyuti Hazretleri de Peygamberimizin (a.s.m.) Zemzemi ayakta içmesini şöyle izah eder:

  “Resul-i Ekremin (a.s.m.) Zemzemi ayakta içmesi ayakta su içmenin caizliğini açıklama manasındadır.” Hanefi alimleri İbni Abbas’ın rivayet ettiği hadise dayanarak Zemzemi ayakta içmenin müstehaplığına hükmetmişlerdir.

  Zemzem Suyu Hakkında Bilmediklerimiz…

  Zemzem Suyu hakkında bilmediklerimiz…
  Zemzem
  Su başlı başına azizdir. Bir de ‘zemzem’ gibi özel bir su olursa azizliği kat kat artar. Müslümanlar için kutsal olan zemzem kuyusunun yaklaşık 4 bin yıllık bir geçmişi var. Her yıl hacı olmaya gelen milyonlarca Müslüman’ın ülkelerine taşıdığı milyonlarca metreküp zemzem suyunun ne özelliği var da bu kadar önemli? Kutsal olmasının sebebi ne? Bilimsel olarak incelendiğinde zemzem kuyusu ve suyu hakkında ne gibi bilgilere ulaşıldı? Suudi Arabistan’da 35 yıl önce kurulan Zemzem Araştırmaları Enstitüsü’nün başında şu anda bir Türk profesör bulunuyor. Prof. Dr. Zekeriya Şen’le zemzem kuyusu ve suyu hakkında görüştük.

  Emredene güvenmese bırakır mıydı körpe bir çocukla savunmasız gözü yaşlı bir kadını neresi olduğunu bilmediği bir çölün ortasındaki kurak bir vadiye?

  Ama biliyordu ki bunu isteyenin bir amacı vardı ve ona itaat etmesi gerekiyordu.

  Çocuğunun babasına sonsuz itimadı olan genç kadın ise Yaratan’ın böyle istediğini öğrenince dünyada oğlundan başka tek varlığı olan kocasının hüzünlü gidişini izledi ağlamaklı bir teslimiyetle.

  “Seni ve İsmail’i Allah’a emanet ediyorum.” demişti ya yüreği ferahlamıştı genç annenin. Tek üzüntüsü ondan ayrı kalmak ve sonunun ne olacağını bilmemekti.

  Sabretti suyu ve birkaç lokma yemeği bitene kadar. Kuru bir ağacın altında kendi aç küçük oğlu aç bekledi kaderini.

  Tâ ki ana yüreği küçük İsmail’in açlıktan kıvrandığını görene kadar.

  Çaresiz yalnız ve çileli Hacer

  “Medet Ya Rab!”
  nidalarıyla şimdilerde Safa ve Merve olarak adlandırılan iki tepe arasında defalarca koşarak gidip geldi…

  Çocuğunun halini görmek için yanına geri geldiğinde sahibini göremediği bir ses işitti.

  Korku değil çaresizlik ağır bastı. Seslenenin beklediği kaderi olduğunu düşündü ve “Ey ses sahibi sesini duyurdun!

  Eğer sen bize yardım etme kudretine sahip isen bize yardım et!” diye dua etti.

  İşte şimdi zemzem kuyusu olan yerde Cebrail’i gördü.
  Melek bulunduğu yeri kazmaya başlayınca berrak bir su çıktı.
  Hacer hemen suyu havuz gibi yaptı kana kana içti kırbasını doldurdu.

  O doldurdukça su kaynamaya devam etti içtikçe de hem susuzluğu hem de açlığı gitti. Suyun başında kaç gün kaç ay geçti bilinmez; ama Şam’dan dönen Yemenli Cürhüm kabilesi yolu üzerindeki daha önceden su ve hiçbir canlının bulunmadığını bildikleri vadiden geçerken Hacer’i ve oğlunu içi su kaynayan bir kuyu yanında gördüler. Hayrette kaldılar sonra da Hacer’in de izniyle oraya yerleşme kararı aldılar.

  Kaynaklar zemzem kuyusunun hikayesini böyle anlatıyor ve bir not düşüyorlar hikayenin sonuna:
  “İbrahim (as)’ın duası Hacer’in teslimiyeti ve henüz küçük bir bebek olan İsmail (as)’ın hatırı için Yüce Allah zemzemi böyle ortaya çıkardı.”

  Rivayet odur ki zemzem kuyusu ve Hz. İbrahim-oğlu Hz. İsmail yapımı Kâbe’nin olduğu mübarek topraklarda Allah’ın emir ve yasakları yaşanmaz olup Cürhüm kabilesi Allah’a isyan edince zemzem suyu kurur.

  Tâ ki Hz. Muhammed’in dedesi Abdülmuttalip rüyasında zemzem kuyusunun yerini görene dek.

  Abdülmuttalip rüyasında gördüğü yeri kazar ve zemzem suyu tekrar çıkar.

  O günden beri Mekke’ye ziyarete giden hacılar bu sudan kana kana içer ve bu mukaddes sudan memleketlerine götürüp yakınlarına da ikram eder.

  Bu sebepledir ki yaklaşık 4 bin yıllık bir geçmişe sahip olan zemzem kuyusunun suyu dünyanın dört bir tarafına ulaşan tek su kaynağı olma özelliğini korur.

  Şimdi zemzem kuyusu modern bir kent görüntüsünde olan Mekke’de Kâbe’nin Hacer-ül Esved taşının bulunduğu köşeden on dört buçuk metre uzakta yer altında bir odada bulunuyor.

  Hac farizasını yapmak için Kâbe’yi ziyarete gelen Müslümanlar sebebiyle kuyudan her yıl bir milyon metreküp su çekiliyor.

  Bilim adamlarını hayrete düşürüyor
  Buraya kadar olanlar dinî termonolojide zemzem kuyusu ve suyu hakkındaBilim zemzem suyu ve kuyusu için ne diyor?

  Zemzem kuyusu hakkındabilim adamları tarafından yönetilmiş.
  Ama Mescid-i Harâm’a girmesi yasak olduğu için görmedikleri kuyudan gelen suya yabancılar su hakkında polemik üretmişler.

  Ancak son iki yıldır dünyanın sayılı yeraltı suları uzmanlarından birisi olan Prof. Dr. Zekai Şen Zemzem Araştırmaları ve Geliştirmeleri Enstitüsü’nün yöneticiliğini yapıyor.

  Şen 500 kişilik bir ekiple ilk tarihinden bu güne zemzem kuyusu ve suyunun kalitesi ve özelliklerini araştırıyor.

  Enstitüdeki görevine Kur’an’a el basıp stratejik bilgileri ve araştırmaların detaylarını anlatmamak üzerine yemin ederek başlayan Şen “İmanlı bir insandım. Zemzem kuyusu hakkında araştırmalar yaptıkça imanım daha da arttı.

  Zira bilimin açıklayamadığı çok fazla şey var.
  Bilimin açıklayamadığı noktada iman devreye giriyor.” diyor.
  Dünyanın en kurak bölgelerinden birisi olan Arap Yarımadası’nın da en kurak vadisinde bu kalitede ve bollukta bir suyun 15 metre çapındaki bir kuyudan çıkmasının mucizevi bir olay olduğunu dile getiren Şen zaman zaman içindeki mineral oranları değişse ve debisi kısmen azalsa da zemzem kuyusunun yüzyıllardır su vermeye devam ettiğini söylüyor.

  Çok büyük motorlarla hac dönemlerinde yılda bir milyon metreküpten fazla su çekilmesine rağmen suyun bitmediğine ve çok fazla azalmadığına dikkat çeken Şen zemzem kuyusunun kaynağı hakkında bilgi toplamaya çalıştıklarını anlatıyor.

  Üç ana hattan zemzem kuyusuna su geldiğini tahmin ettiklerini; ama tam olarak kaynağının neresi olduğunu bilemediklerini açıklayan Şen suyun kaynağı hakkında

  Dünyada çok az sayıda bilim adamının yeraltı suları hakkında Şen kadar bilgisi ve birikimi var. Şen aynı zamanda Türk Su Vakfı’nın da başkanlığını yapıyor su ve yeraltı suları hakkında uluslararası birliklerin yönetim kadrosunda bulunuyor.

  Bunun yanında dünyada bulunan yeraltı kuyularını inceleme yetkisine sahip çok az bilim adamından birisi.

  Bu kadar yetkin bir birikime sahip olan Şen zemzem kuyusunun şeklinin kendisini çok şaşırttığını belirtiyor.

  Hiçbir kuyuda böyle bir şekille karşılaşmadığını kabaca huniye benzeyen Zemzem kuyusunun bu şeklinin bile bir hikmeti olduğunu anlatıyor.
  Çünkü bu şekli suyun debisini düzenliyor.

  Artık büyük bir metropol olan Mekke’deki kanalizasyon ve su şebekesinin zemzem kuyusunu etkilememesi için devletin özel tedbirler aldığına değinen Şen kuyunun 25-50 yıl sonrasına dair tahminler yapıldığını ve şimdiden buna göre planlar hazırlandığını aktarıyor.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  Zemzem binlerce yıllık bir mucize

  15 metre genişliğinde olan Zemzem kuyusundan binlerce yıldır milyonlarca metreküp su çekiliyor kaynağının ise hala tam olarak bilinmemesi mucize olarak değerlendiriliyor.

  Zemzem kuyusunun yakınlarında irili ufaklı (birisinin adı Davut) birçok kuyu var.

  Ama bölgenin jeolojik yapısı gereği bu sular ya çok aşırı mineralli ya da tuzlu.

  Hiçbiri zemzem kadar mineral oranı dengeli ve kaliteli değil. Prof. Dr. Zekai Şen’e göre bu kuyular birbirine bu kadar yakın olmasına rağmen hiçbirinin zemzemin normal değerlerine yaklaşamamasının bile bir mucize.

  Zemzem suyunun son yıllarda artan hacı sayısı sebebiyle bitme tehlikesi geçirdiğine dair söylentiler çıkmasına ise Şen “Uzun süreyi kapsayan bilimsel öngörülerimize göre bitme ihtimali yok.

  Tabiri caizse kuyu derya gibi.
  Daha kaynağını bile tam bilmiyoruz;
  ama çok iyi miktarda su gelmeye de-
  vam ediyor. Ne kadar çekiyorsak
  kuyu o kadar su veriyor.” diyor.

  alıntı anlatılanlar. Peki kutsal sayılan zemzem kuyusu ve suyunun özellikleri ne? bilimsel araştırmalar yapması için 35 yıl önce bir enstitü kuruldu. Bu süre zarfında kuyunun ve suyun özelliklerini araştıran enstitü Müslüman olmayan yaptıkları araştırmada yüksekliği iki bin metreyi bulan Taif’e kadar gittiklerini bu dağın her gün yağmur aldığını ve kuyunun kaynaklarından birisinin burası olabileceğini tahmin ettiklerini söylüyor.

  Zemzem Suyunun Esrarı

  Zemzem Kuyusu Mescid-i Harâm içinde Kâbe’nin Hacer-i Esved taşının bulunduğu köşesinden 14.5 m uzakta 173 cm derinliğinde yer altında bir odada bulunuyor.

  Burası çölün ortasında ve denizden 80 km uzakta ve deniz seviyesinin altındadır. Binlerce yıldan beri çöl sıcaklarında kavrulan insanlara su sağlayan bu kuyunun hiçbir devirde suyu azalmamış ve kesilmemiştir. Nereden geldiği kaynağı şu andaki teknolojiye göre bile bütün araştırmalara rağmen bilinemiyor ve esrarı çözülemiyor.

  Hac mevsiminde motorlarla ufacık bir kuyudan çekilen Zemzem suyu milyonlarca hacının bütün su ihtiyaçlarını karşıladığı gibi memleketlerine de götürdükleri hâlde su seviyesinde hiçbir azalma görülmüyor.

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)`nun 2004 yılındaki raporlarına göre; dünyadaki en içilebilir ve sağlıklı birkaç sudan biridir. ABD’de yapılan test sonuçlarına göre dünyada içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan tek su özelliğini taşıyor. ABD’de her türlü içecek ve meyvenin yurt içine sokulması yasak olduğu hâlde Zemzem suyu yasak değildir.

  Zemzem suyu diğer sulara göre çok daha az kükürt taşımakta daha besleyici ve çok daha fazla mineral barındırmaktadır. Açlığını gidermek için içen açlığını susuzluğunu gidermek için içenin de susuzluğunu gideriyor. Şehir suyundan ayrılan başka bir özelliği ise; kalsiyum ve magnezyum tuzları oranının yüksekliğidir. Bu ise yorgun insanların yüzlerine sürdükleri zaman neden ferahladıklarını izah ediyor.

  Bir başka özelliği ise mikrobik hastalıklara karşı etkili olan florürlerin varlığıdır. Bu da ideal bir içme suyunda aranan bütün özelliklere sahip olduğunu gösterir. Genel olarak kuyu sularında yosun vb. parazitler ortaya çıkıp suyun tadının bozulmasına ve kokuşmasına sebep olur. Hâlbuki Zemzem suyunda bu çeşit biyolojik hâdiseler olmaz.

  alıntı.

  Zemzem Suyunun Faydaları

  zemzem suyunun faydaları
  zemzemin faydaları
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Zemzem doyurucu ve hastaya şifa vericidir.)

  (Zemzemi belalardan korunmak niyeti ile içeni Allahü teâlâ korur.)
  Abdullah ibni Mübarek hazretleri (Resulullah “Zemzem içildiği niyete göre faydalı olur” buyurduğu için bende kıyamette susuzluktan kurtulmak için zemzemi içiyorum) derdi. (İbni Mace)

  İbni Abbas hazretleri de zemzem içerken (Ya Rabbi senden faydalı ilim ve bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum) diye dua ederdi.
  Zemzemle ilgili sünnetler:

  1- Veda tavafını yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra bol bol zemzem içmek ve dökülmek.

  2- Zemzemi Kâbe’ye karşı ayakta ve Beytullaha bakarak içmek.
  Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki:

  1- Zemzem her içilişte kaburga kemikleri şişinceye kadar içilmeli.

  2- Zemzem yalnız içilmeli yemeklerde dahi kullanılmamalı.
  Sulu zemzem

  Sual: Zemzem azaldıkça içine su ilave ederek çoğaltmakta mahzur var mıdır?

  CEVAP
  O zaman sulu zemzem olur. Su çok konmuşsa zemzemli su olur. Zemzem özelliği azalır. İçine su ilave etmeden içmelidir.

  Yeryüzünün En Hayırlı Suyunun Hikâyesi.. Zemzem


  Yeryüzünün en hayırlı suyunun hikâyesi

  Mekke’deki Zamazemah United Office her gün 594 bin litre zemzemi damacanalara doldurup Harem-i Şerif’te hac için gelenlerin konakladığı ev ya da otellere ücretsiz dağıtıyor. Zamazemah United Office’in başkanı Süleyman İbn-i Salih Ebu Galye bayrağı babasından devralmış. Galye Allah’ın misafirleri hacılara hizmet etmek için herkesin yarış halinde olması gerektiğini söylüyor.

  ‘Su gibi aziz ol’ sözünün çıkış noktası nedir bilinmez ama sırlarla dolu tarihi ile zemzem bu hitaba çok manidar bir örnek. En değerli hac hediyesi… Küçük bakır fincanlarda ikram edilen Besmele ile kıbleye yönelerek üç yudumda içilen zemzem çok sayıda araştırmaya rağmen bugün bile merakları celbediyor.

  Hz. Hacer’in oğlu İsmail’e su bulma ümidi ile Safa ile Merve tepeleri arasındaki samimi arayışının karşılığında ilahi bir lütufla yeryüzüne çıkmış olsa da zemzemin dünya gözü ile bulunamayan kaynağı modern bilimin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bir dönem Mekke’deki Zemzem Araştırmaları ve Geliştirmeleri Enstitüsü’nde yöneticilik yapan Profesör Zekai Şen’in şu sözlerinden etkilenmemek mümkün mü: “Arap Yarımadası’nın en kurak vadisinde bu kalitede ve bollukta bir suyun 15 metre çapında bir kuyudan çıkması tam bir mucize. Zemzemi araştırdıkça imanım arttı. Zira bilimin açıklayamadığı çok şey var. ”

  Kâbe’nin 145 metre yanında Hacerü’l-Esved ile Makam-ı İbrahim arasında kalan zemzem kuyusu izdiham olduğu için kapatıldı. Kuyudan çıkan su borularla Kuday bölgesine oradan da dolum tesislerine pompalanıyor. Suud yönetimi zemzemin sadece hacılara ikram edilmesine izin veriyor. Bu amaçla kurulan Zamazemah United Office her gün 594 bin litre zemzemi damacanalara doldurup umre ya da hac için gelenlerin konakladığı ev ya da otellere ücretsiz dağıtıyor. Şirkette 1.100 kişi çalışıyor. Zemzemin para ile satılması yasak. Hatta dolum tesislerinde görevli personel de zemzem içemiyor. Dışarıdan parayla aldıkları şişe suyunu içiyorlar. Otellerde 20 riyale satılmasına da şöyle izahat getiriliyor: “Su için para alınmıyor. Bidon ve taşıma ücretidir o.”

  Zamazemah United Office’te çalışan 1.100 kişinin zemzem içmesi yasak.
  Gümrükte hacıların belli miktardan fazla zemzem geçirmesine izin verilmiyor. Zamazemah United Office’in İdare Meclisi Başkanı Süleyman İbn-i Salih Ebu Galye hacılara Cidde Havalimanı’nda zemzem ikram etmek için çalışmaların sürdüğünü söylüyor. Galye kuyu hakkında şu bilgileri de veriyor: “1981′de kuyunun incelenmesi için bir ekip görevlendirildi ve çalışmaları kamera ile kaydedildi. Görüntülerde zemzem kuyu duvarının sağ ve solunda iki delikten fışkırıyor. Ötesi yok ama. Ne kadar su çeksek eksilme olmuyor. Kuyu yosun tutmuyor. Ziyarete açıkken hacılar içine madeni para vs. atardı. Her yıl Şaban ayının 15. gününde kuyu taşar bu yabancı cisimleri dışarı atardı. Onun dışında hiç taşmazdı. Şimdi bu olay da tekerrür etmiyor. Kendi kendini temizliyor kuyu. Biz hiçbir müdahalede bulunmuyoruz.” Galye ‘Zemzem terleme yolu ile vücuttan atıldığı için böbreklerde tembellik yapıyor’ şeklindeki görüşlere katılmıyor. Peygamber Efendimiz’in “Yeryüzünün en hayırlı suyu zemzemdir. Onda her türlü hastalığa şifa vardır.” sözlerini de ekliyor. Çok tüketildiği için suyun kesileceğine ihtimal vermeyen Galye “Cennet ırmaklarından bir ırmak olan zemzem yeryüzünde en son kuruyacak olan sudur.” diyor.

  Zemzem bir kez kurudu
  Bugün zemzem kuyusu olan yerde su arayan Hacer’in Cebrail’i gördüğü belirtilir. Cebrail bulunduğu yeri kazmaya başlayınca berrak bir su çıkar. Hazreti Hacer suyu havuz gibi yapar içer ve kırbasını doldurur.

  Doldurdukça su kaynamaya devam eder. İçtikçe de susuzluğu ve açlığı gider. ‘Dur’ anlamına gelen ‘zemzem’ der. Hatta Peygamber Efendimiz’in Hazreti Hacer öyle demeseydi şimdi bir zemzem nehri olacağını söylediği belirtilir. Hacer validemizin suyun başında kaç gün kaç ay geçirdi bilinmez ama Şam’dan dönen Yemenli Cürhüm Kabilesi’nin; yol üzerindeki -daha önceden su ve hiçbir canlının bulunmadığını bildikleri – o vadiden geçerken Hacer’i ve oğlunu görüp oraya yerleştikleri söylenir. Allah’ın emirleri yaşanmaz olunca su kurur. Tâ ki Hz. Muhammed’in dedesi Abdülmuttalip rüyasında kuyunun yerini görene ve zemzemi tekrar çıkarana dek…

  Zemzem hakkında bilmediklerimiz

  Avrupa’da yapılan laboratuvar çalışmalarına göre zemzem diğer sulara nazaran çok daha az kükürt taşırken çok daha besleyici ve daha fazla mineral barındırıyor.

  Kaynağı gelişen teknolojiye rağmen hâlâ bulunamadı. Yakınlarında hiçbir kuyu yok ve denize 80 km uzaklıkta. ‘Kaynağın belli olmamasına karşın yüzyıllardır suyunun bitmemesi kurumaması’ zemzemin mucizevi yönüne bağlanıyor.

  Kim ne niyetle içerse muradına eriyor. Açlığını gidermek için içen açlığını susuzluğunu gidermek isteyen susuzluğunu zemzem ile giderir.

  15 metre derinliğindeki bir kuyudan çıkıyor ve hac mevsiminde günde 594 bin litre tüketiliyor.

  Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporlarına göre en içilebilir ve sağlıklı sulardan biri.

  Amerika’da yapılan test sonuçlarına göre dünyada içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan tek su zemzem. Yani mikrobik hastalıklara karşı etkili olan florürleri barındırıyor.

  Bir başka özelliği ise kalsiyum ve magnezyum tuzlarının oranının yüksekliği. Bu ise yorgun insanların yüzlerine sürdükleri zaman neden ferahladıklarını izah ediyor.

  Alman kimyacılar normal bir su ile karıştırıldığında baskın gelip bütününü mayalanma özelliği ile zemzeme çevirdiğini belirtiyorlar.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Zemzem suyunu genelde ölüm döşeğinde olan hastaya çay kaşığıyla verilir. Zemzem suyunu normalde içene hiç rastlamadım. Tadı da biraz acı gibi geliyor bana.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş