İslam dini hayatında olduğu gibi ölümünde de insana gereken değeri vermiş saygıyı göstermiş ve öldüğü andan itibaren ona yapılacak muameleyi de belirlemiştir. Bu itibarla İslam dini kabir ve kabristanın düzenli ve tertipli yapılmasını temiz tutulmasını ve yeşillendirilmesini hayatta bulunan insanların ölülere karşı bir vefa borcu olarak görür. Ancak kabirlerin yükseltilmesi üzerine kubbeli binalar yapılması taşına övücü veya kaderden şikáyet edici sözler yazılması yasaklanmıştır. Buna karşılık bir-iki karış yükseltilmesi israfa kaçmadan ve tevhid inancına zarar vermeyecek şekilde yapılmasında bir sakınca yoktur.

ALINTIDIR.