Sual: (Allah ıslah etsin ifadesi çok sakıncalıdır; çünkü Allah ıslah ederse azapla ıslah eder) deniyor. Bu doğru mudur?
CEVAP
Yanlıştır. Islah etmek düzeltmek demektir. İlla azapla düzeltilir diye bir şey yok. Peygamber efendimiz (Ya Rabbi ıslah et!) diye dua ederdi. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Allah’ım aramızı ıslah eyle!) [Taberani Hâkim]

(Ya Rabbi hükümdarı ve mahiyetindekileri ıslah eyle.) [İ. Münavi İ. Gazali]

(Allah’tan korkun Aranızı ıslah edin! Çünkü kıyamette Allahü teâlâ müminlerin arasını ıslah edecektir.) [Hâkim Ebu Ya’lâ]

(Müslüman idarecilerinizin ıslah olmaları için Allah’a dua edin Onların ıslah olmaları sizin de yararınızadır.) [Taberani]

Hazret-i Ali her hutbesinde (Ya Rabbi! Hulefa-i raşidin olan Ebu Bekir’le Ömer’i ıslah eylediğin gibi bizi de ıslah eyle!) diye dua ederdi. (Mirat-i kâinat)

İmam-ı Rabbani hazretleri de bir mektubunda buyuruyor ki:
Allahü teâlâ maksatlarınızı ıslah eylesin! (1/213)

İffet kaidelerini ayaklar altına almış azgın bir hayvan sürüsü gibi yalnız hayvani hisleri peşinde koşan insanlara söylenecek sözümüz yoktur. Yalnız onlara Allahü teâlâ ıslah etsin diyebiliriz. (S. Ebediyye)Bizi rezil etme

Sual: (Allah zaten bela vermez “bela verme” diye dua etmek Allah’a suizan olur) deniyor. (Ya Rabbi sabredemeyeceğimiz bela ile bizi imtihan etme! Bizi rezil perişan etme bizi sıkıntıya sokma!) diye dua etmek uygun değil deniyor. Böyle söylemek uygun değil mi?
CEVAP
Uygundur bir mahzuru yoktur. Bela sıkıntı onları hak edene veya Allahü teâlânın derecesini yükseltmek istediği evliya zatlara gelir; yani kimseye zulüm edilmez. Ancak hayır ve şer Allahü teâlâdan olduğu için (Bizi rezil etme bizi zor şeylerle imtihan etme) diye dua etmekte mahzur yoktur. Bu konuda birkaç ayet-i kerime meali şöyledir:
(Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği işleri yükleme!) [Bekara 286]

(Ey Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi kaydırma!) [Al-i İmran 8]

(Ey Rabbimiz kıyamette bizi rezil etme!) [Al-i İmran 194]

(Ey Rabbimiz bizi o zalim kavmin fitnesine uğratma! Onlarla imtihan etme!) [Yunus 85]

(Rabbimiz! Bizi inkâr edenlere ezdirme onları bize musallat etme onlarla bizi imtihan etme!) [Mümtehine 5]

(İnsanların dirileceği gün beni mahcup etme rezil etme!) [Şuara 87]

Peygamber efendimizin de böyle duaları çoktur. Birisinin meali şöyledir:
(Allah’ım bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandır. Bunları son anımıza kadar bizden alma! Bize zulmedenlerden intikamımızı al! Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et! Bize musibet verme! Dünyayı bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma! Bize acımayanları başımıza musallat etme!) [Tirmizi]