Sual: Söylenmesi caiz olmayan sözler nelerdir?
CEVAP
Bazılarını bildirelim:
1- Bir alet çalışmayınca veya bozulunca azizlik etti demek uygun değildir. Çünkü dinimizde aziz; izzetli şerefli değerli evliya gibi anlamlara gelir. Bozulunca şerefli bir iş yaptı denmez.

2- Çocuk yedinci kattan düştü. Mucize olarak kurtuldu demek caiz olmaz. Çünkü mucize sadece Peygamberlerde görülür çocuğa Peygamber denmiş olur. Allah’ın kudreti ile kurtuldu demek gerekir.

3- Günahkâra veya kâfire (Günah keçisi) demek caiz değildir.

4- Ana babası kâfir olanın namazda zammı sure olarak (Rabbenağfirli velivalideyye...) âyetini okuması caizdir salli bariklerden sonra dua olarak okuması caiz değildir.

5- (Haram ama seviyorum) demek haram olur küfür olmaz.

6- (Allah yazdıysa bozsun) demek dua niyetiyle caizdir.

7- Kâfire (dayı amca dayıcığım buyurun) demek âdet olarak söylendiği için caizdir.

8- Allah bizi düşündüğü için göz vermiş demek caiz olmaz. Zira düşünmek mahlûklara mahsustur.

9- (Allah kuşlara kanat vermeyi ihmal etmemiş) demek uygun değildir. Allahü teâlâ ihmal etmez. Sanki ihmal de edebilir anlamı çıkacağı için söylememeli. İhmal etmez anlamında söylemek küfür olmaz.

10- Yüzünü gören Cennetlik veya hacı oluyor demek caiz olmaz. Çünkü bir kimseyi görmekle Cennetlik veya hacı olunmaz. Bu bakımdan böyle söylemek yanlıştır.

11- Müslümana şeytan gibi adam demek caiz değildir. Cin gibi demek caizdir.

12- Müslüman ölü için (Toprağı bol olsun) demek caiz olmaz bu ifade gayrimüslimler için kullanılır.

13- (Allah kuşların planını kader defterine çizerken yakıt ihtiyaçlarını da hesaba katmış) demek caiz ise de böyle ifadeler kullanmak uygun olmaz.

14- (Allah insanın binasını hücre tuğlası ile örmüş) demek caiz ise de dememelidir.

15- Kâfire yaptığı iyilik için Allah razı olsun ifadesini imana gelmesini veya "Allah razı olduğu şekle çevirsin" diye niyet ederek söylemek caizdir.

16- (Allah unutmadı) demek edepsizlik olur. Sanki böyle demekle unuttuğu zaman da olabilir anlamı çıkmaması için böyle söylememeli.

17- (Allah yarattı demem döverim almadan vermek Allah’a mahsus) gibi sözler küfür olmaz ancak Allahü teâlânın ismini gereksiz yere kullanmak hürmetsizlik olur. Lüzumsuz yere yemin gibidir.

18- Şerefsizim ki doğru söylüyorum demek caiz değildir. Müslüman böyle söylemez.

19- (Anam avradım olsun) demek küfür olmaz. Ama Müslümana böyle söylemek yakışmaz.

20- İlah yerine (Ey rahmeti bol padişah) demek ibadet olmayan yerlerde caizdir.

21- Eskimiş Kur'an demek caiz değildir. Eski Mushaf olur ama eski Kur'an olmaz. Kur’an Allah kelamı demektir. Kur'an-ı kerimin kağıtlara yazılmış şekline Mushaf denir. Bunun gibi büyük Kur'an küçük Kur'an demek de caiz olmaz.

22- Kur'an için antivirüs programı Resulullah için yürüyen Kur'an Savaş Peygamberi Allah için mimar sanatçı diyenler var. Böyle söylemek caiz değildir. Çünkü Allahü teâlânın isimleri tevkîfîdir yani dinin sahibinin bildirmesine mevkuftur bağlıdır. İslamiyet’in söylediği ismi söylemelidir. İslamiyet’in bildirmediği isim söylenemez. Ne kadar iyi güzel isim olsa da söylenmez. Dinde bid’at çıkarılmamalı. Diğerleri de böyledir. Allah Resulüne Allah kelamına saygı göstermeli misyonerlerin tuzaklarına düşüp de Müslüman olarak böyle şeyler söylememeli.

23- Bazıları “Domuz oğlu domuz domuz gibi bakıyorsun. Eşek oğlu eşek demek küfürdür çünkü böyle söyleyince Hazret-i Âdem'e kadar gider. Böyle söyleyenin iman ve nikahını tazelemesi gerekir” diyorlar. Bunlar doğru değildir. Hazret-i Âdem'e kadar gitmez. Böyle söylemek uygun değilse de küfür olmaz. Müslüman böyle sözler söylemez.

24- (Anladıysam Arap olayım) demek uygun değildir. Niyeti Arabı Peygamber efendimizi kötülemek ise küfür olur.

25- (Allah bana kulum demesin) diyerek yemin etmek caiz değildir çok tehlikelidir.

26- Allah’a akıl sahibi demek caiz değildir akıl mahlûktur. Allahü teâlâ aklın yaratıcısıdır.

27- Eskiden mürşid-i kâmiller vardı ama dünya işlerinden anlamazlardı demek caiz değildir. Onlar ahiret işleri gibi dünya işlerini de bilirlerdi. Bazı kimseler de evliya ayrı âlim ayrı diyorlar. Yani evliya ilimden anlamaz diyorlar. Evliya haramdan mekruhtan kaçan salih kimsedir. İlim olmadan haramdan bid'atlerden nasıl kaçılır ki?

28- İnsanlar için (Beni ihya etti beni ihya ettiniz) demek caiz değildir. İhya etmek kelimesi canlandırmak can vermek diriltmek anlamındadır. Bu anlamda kullanılması uygun değildir.

29- Annenin evladına (Sana kurban olayım) gibi söz söylemesi caiz değildir. (Seni verene seni yaratana kurban olayım) demelidir.

Allah cezanı versin demek
Sual: Kötülük eden zulmeden kimseleri Allah'a havale etmek (Allah bunun cezasını versin demek) caiz midir?
CEVAP
Evet caizdir. (İslam Ahlakı)

Azizlik etti demek
Sual: Bir alet bozulunca (Azizlik etti) deniyor. Telefon bozuluyor mesajı çekti sanıyor çekilmeyince (Muziplik yaptı bizi aldattı) anlamında (Telefonun azizliğine uğradım) deniyor. Aziz güzel bir isim olduğuna göre böyle söylemek caiz midir?
CEVAP
Aziz (İzzet sahibi mağlup edilemeyen ve daima her şeye galip olan) mânasında Esma-i hüsna’dan Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. Ayrıca izzetli şerefli ermiş evliya zat gibi mânalara da gelir. Böyle güzel ismi kötü yerde kullanmak alay etmek caiz olmaz. (Falanca zatın evliyalığına maruz kaldı Allah'ın azizliği beni yaktı) gibi çirkin mânalara gelir. Bilerek kasten böyle söylemek küfür olur. Bilmeden kasıtsız söylenmişse mazur olabilir.

“O ne kâfir” demek
Sual: (O ne kâfirin biri) (Kâfir adam) (Seni kâfir seni) gibi bir söz söyleyenin kâfir olacağı söyleniyor. Doğru mudur?
CEVAP
Söyleyenin niyetine göre değişir. (Müslümana kâfir diyenin kendisi kâfir olur) hadis-i şerifinde bildirilen hüküm bir Müslümanın kâfir olmasını isteyerek söyleyen içindir. Yoksa birine hakaret maksadıyla veya kötülemek için söylemek küfür değildir. (İslam Ahlakı)

Âhireti inkâr
Sual: Reformda çok ileri giden bazı kimseler (Cennet ve Cehennem bu dünyadadır) diyorlar. Bunu ne maksatla söylüyorlar?
CEVAP
Bu azılı reformistler dinimize inanmadıkları için âhireti inkâr maksadıyla söylüyorlar. Yoksa (Cennet ve Cehennem bu dünyada kazanılır) demek istemezler