Sual: Hangi vasıflara sahip olan kibirlidir?
CEVAP
Kibirden olan işlere birkaç örnek verelim:
1- Sual soramamak kibirden kaynaklanır. Kibirli sual sormayı bilmemenin alameti kabul eder. Sual sorarsambilmediğim meydana çıkar der.

2- Hep kendisine sual sorulmasını başkasına sorulmamasını istemek bildiği bilmediği her suale cevap vermeye kalkmak bilmiyorum diyememek.

3- Yol sormaktan çekinmek. Yol ve sual soramamak ayıplanma kınanma korkusundan ileri gelir.

4- Âmirinden izin istemeye çekinmek.

5- Misafir olduğu evde imamlığa layık birçok kimse varken ev sahibi izin vermeden imamlığa geçmek herkesten çok kendini imamlığa layık görmek.

6- Bir toplantıda hep kendi konuşmayı istemek başkalarının söze katılmasından rahatsız olmak onların kuzu gibi dinlemelerini istemek.

7- Arkadaşlarına bir şeyler bildiğini göstermek için onlara her fırsatta bir şeyler anlatmaya çalışmak yanlış sandığı şeyleri hemen düzeltmeye ikaza kalkışmak.

8- Camide boşluğu doldur diye ona buna emir vermek ve emir verilenin de bundan alınması.

9- Yaşına bakılmadan herkesin birbirine abi denmesi âdet olan yerlerde abi diyememek sadece ismiyle veya “Ali bey Veli bey” diye hitap etmek.

10- Övülmekten hoşlanmak tenkide dayanamamak. Hatasını söyleyene teşekkür edememek.

11- Hakkı kabul etmemek. Bir şey şöyledir denilince tevil etmeye çalışmak elli dereden su getirip kabul etmeye yanaşmamak. Hâlbuki hakkı söyleyen çocuk da cahil de olsa severek kabul etmeli.

12- Vesvese etmek de kibirden olabilir. Kendini ihtiyatlı zanneder herkesin yanlış yaptığını düşünür. Nasihat kabul etmez vesvesesine devam eder.

13- Baş olmayı istemek emir vermekten hoşlanmak. Bazı yönlerini üstün görmek.

14- İnsanlar yanına gitmekten veya bir şey sormaktan çekiniyorlarsa bu da kibir alametidir.

15- Tevazu gösterisinde bulunmak. “Buyursunlar efendim” diyerek aşırı tevazu göstermek. Bendeniz diye konuşmak. Bazı yazarlar bendeniz diyerek insanlara yol gösteriyor nasihat ediyor. Bende köle demektir. Köle nasıl nasihat eder ki nasıl yol gösterir ki? Ona şunu şöyle yap dense kabul etmez. Hani bende yani köle idi? Köle hiç itiraz eder mi? Bu kibrini örtmeye çalışmaktan başka şey değildir.

16- Kendisi tevazu olsun diyebu fakir bu âciz bu günahkâr dediği halde azıcık tenkit edilince âcizliği fakirliği kalmayıp öfkelenmek.

17- Herkese sıkıntı vermeküzmek. Birini diğerine şikâyet etmek. Başkalarının kusurlarını söyleyerek kendisinin böyle olmadığını bildirmek.

18- Tevbeyi geciktirmeknamaz kılmamak Allahü teâlâya karşı kibirli olmaktır.

19- Tartışma sonunda hakkını helal et dense helal etmemek; bu hâlâ haklı olduğunu savunmak olur.

20- Bir toplumda hep kendi konuşup başkalarının konuşmamasını istemek.

Netice: Haddini bilmek tevazu haddini bilmemek kibir alametidir.

Kibirli miyim?
Sual: Bir insan kendinin kibirli olup olmadığını nasıl anlar? Kibir büyük günahların en büyüklerinden olduğuna göre kibirli kimse salih olabilir mi?
CEVAP
Eğer kibirli olduğu açıkça biliniyorsa salih olamaz. Kibrini başkaları da anlıyorsa fâsıktır. Tevazu sahibi densin diyekibrini (bu âciz) (bu zavallı) (bu günahkâr) (bendeniz) diyerek gizlemeye çalışıyorsa başkası anlayamıyorsa fâsık denmez.

Kibir Allahü teâlâyı unutmanın alametidir. Kibir her iyiliğe engeldir her kötülüğün anahtarıdır. Kibir şeytanın sıfatı ve kovulma sebebidir. Güçlü insan mütevazı âciz insan kibirli olur. Kibirle küfür arasında çok ince bir zar vardır. Kibrin bir adım ötesi küfürdür. Âciz insan noksanlığını tamamlamak için kibirli olur. Faziletli kimsenin kibirlenmeye ihtiyacı yoktur. Bütün kötülüklerin başı kibirdir. Kibirli olan çok ahmak ve akılsız olur. Kârını zararını düşünemez. Kibir şirkin kardeşidir. Kibir taşıyan kafadaakıl bulunmaz. Nefsi aradan çekmelikendimizden iğrenmeliyiz. Kendinden tiksinmeyen kurtulamaz.

Herkes kendinin kibirli olup olmadığını anlayabilir. Mesela şunlar varsa kibirlidir:
1- İstişare etmiyorsa danışmıyorsa soramıyorsa peki diyemiyorsa hatasını kabul edemiyorsa özür dileyemiyorsa kimseden dua isteyemiyorsa vara yoğa öfkeleniyorsa başkalarını beğenmiyorsa birine yol sorarken bile çekiniyorsa

2- Üzerinde hakkı bulunanları fakirleri garipleri ziyaret etmiyorsa

3- Hep kendini haklı kabul ediyorsa kendi görüşünün doğru olduğunu anlatmaya çalışıyorsa haklı olduğunu ispat için deliller buluyorsa (Şu kitaplarda şöyle diyor falanca büyük zat böyle buyurdu) diyerek kendisinin haklı olduğunda ısrar ediyorsa

4- (Benim dediğim doğru) veya (Benim dediğim olacak) diyerek tartışmaya giriyorsa

5- Kibrini örtmek için mütevazı ve edepli gözükmeye çalışıyorsa (bendeniz) (bu günahkâr) (Biz bu işlerden anlamayız) gibi şeyler söylüyorsa

6- Emr-i maruf yapılınca kabul etmeyen (Allah’tan kork şunu yap şunu yapma!) denince eğer kabul etmezse o kişi nefsine mağlup olmuş kibre düşmüş demektir.

7- Herkese sıkıntı veriyor herkesi şikâyet ediyorsa [Mütevazı olan ne şikâyet eder ne şikâyet edilir. Mütevazı ölü demektir. Ölü kimseyi şikâyet etmez; ölüyü de şikâyet eden olmaz.]

8- Herkeste kusur kabahat arıyorsa onları bilgisiz cahil kendini onlardan üstün görüyorsa

9- Fırsat buldukça rütbesinden faziletinden bahsediyorsa. [Mesela (Ben yüzbaşı iken erlerin namaz kılmasına izin verirdim)(Kaymakamken fakirlere yardım ederdim) (Doktorluğumda çok garibana ücretsiz baktım ilaçlarını verdim) diye övünüyorsa vaziyeti iyi değildir.]

10- Bir kimse biraz bilgiliyseibadet de yapıyorsa böyle olmayan insanı adam yerine koymazhelâk olmuş zavallı biri gibi görür. Kendisi için sevdiğini başkası için sevemez. Hakkı ve hakikati başkalarından duysa kabul etmez. Onların nasihatine tavsiyesine uymayı nefsine yediremez.

Bir menkıbe:
Yeni gelmiş bir talebe bir gün dergâha girmek isterken dergâhın köpeği hırlayarak girmesine engel olur. Ne yapsa fayda yok. Köpek hiç kimseyi içeri sokmaz. Müridin hocası durumu gizlice takip eder. Mürid köpeğe yaklaşıp (Sen de ben de bu kapının birer köpeğiyiz. Çekil de içeriye gireyim) deyince köpek kuyruğunu sallayıp çekilir ve mürid de içeri girer. Hocası buna hemen icazet verir. Yıllarca dergâhta hizmet eden talebeler duruma taaccüp edince hocaları der ki:
(O kibretmedi kendisini köpekten üstün görmedi. Burada bulunuş maksadını anladı ve maksadına kavuştu.)

Kibir alameti
Sual: S. Ebediyye’de (Erkeklerin pantolonu ayaklarını örtecek kadar uzatması mekruhtur) deniyor. Uzun veya kısa olması niye mekruh oluyor?
CEVAP
Eskiden etekleri yere sürümek kibir alametiydi. Pantolonun paçalarının yere sürülmesine günümüzde paspallık dense bile kibirlilere de benzediği için mekruh oluyor. Bir hadis-i şerifte (Önceki ümmetlerden kibirli biri eteklerini yerde sürüyerek yürürdü. Allah'ın gayretine dokunarak yer bunu yuttu) buyuruldu. (İslam Ahlakı)

Bunun gibi bir erkek kadınlara benzemek niyeti olmasa da küpe kolye takıyorsa kadınlara benzemiş olur caiz olmaz.

Kadınların da eteklerinin yere sürülmesi caiz değildir. Erkeklere benzemek niyeti olmasa da kadınların pantolon giymesi de caiz olmaz.