FarzVacibSünnete Örnekler

Vacip: Yapılması zanni delil ile sabit olan hükümlerdir.Farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeydir.(Bayram NamazlarıVitir NamazıKurban Kesmek gibi.)

Sünnet:Peygamber efendimizin(s.a.v) farz ve vacip olmayarak yaptığı ve bize emrettiği ibadetlerdir.(ezan ve kametteravih namazıbeş vakit namazda kılınan sünnetler gibi.)

Sünnetin sözlük anlamı “yol gidiş tabiat prensip kanun” demektir. Terim anlamı ise Peygamber Efendimizin (s.a.v) söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü mânâsına gelir. Takrir bir konuda sükût etmekle o işi reddetmemek demektir. Hadis-i Şerifler âyetleri açıklarlar. Âyetlerde kısa ve öz olarak beyan edilen İlâhî maksatları izah ederler. Kuranda yer almayan bir konuda ise hüküm ortaya koyarlar.

sünnet ikiye ayrılır:sünnet-i müekkedesünnet-i gayrı müekkede

sünnet-i müekkede:Peygamber efendimizin(s.a.v) çok sık devam edip pek az terkettiği ibadetlerdir.(öğlenin farzından önce ve sonra kılınan sünnetlersabah namazının farzından önce kılınan sünnetler gibi.)

sünnet-i gayrı müekkede:Peygamberimizin zaman zaman yapıpzaman zaman bıraktığı ibadetlerdir.(ikindi ve yatsının ilk sünnetleri gibi.)

Farz:Yapılması kat'i delillerle sabit olan ilahi emirlerdir.Farzı terketmek haramdır;işlenmesinde sevapözürsüz terkedilmesinde ise Allah'ın azabı vardır.ikiye ayrılır:

Farz-ı Ayın :Her mükellefin kendisinin yapması gerekenbir başkasının yapmasıyla ödenmeyen farzdır.(Beş vakit namazzekatoruç gibi.)

Farz-ı Kifaye:Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla diğer müslümanlardan düşen farzdır.(cenaze namazı gibi)