Bilinen bir gerçektir ki bugün yaşlı olan dün genç idi. Yine bugün genç olan da Allâh ömür verdiği takdirde yarın yaşlanacaktır. Cemiyette saygı geleneğinin nesiller boyu yaşatılması herkesin bir önceki nesle mensup insanlara sırf büyük olmaları sebebiyle hürmetkâr davranmalarına bağlıdır.

Peygamberimiz yaşlı insanlara hürmet edenlere Hak Teâlâ’nın yaşlılıklarında kendilerine hizmet edecek kimseler lutfetmek sûretiyle ikrâmda bulunacağını bildirmektedir. Bunun anlamı yaşlılara saygı gösteren gençlerin bu hareketinin karşılıksız kalmayacağıdır. Zîra saygı beklenmez kazanılır. (Dr. Murat Kaya Üsve-i Hasene Erkam Yay.)

Bir Ayet
“Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine “of!” bile deme; onlarıazarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: “Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!” diyerek dua et.” (İsrâ 23-24)

Bir Hadis

“Allâh Teâlâ yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler lutfeder.” (Tirmizî Birr 75)