Sual: (Kırkta bir zekât cimri zekâtıdır. Zekâtta limiti kaldırmalı) deniyor. Bu limiti bildiren Resulullah'ı cimrilikle suçlamak caiz midir? Resulullah'ın koyduğu ölçüyü hangi reformcunun değiştirme yetkisi vardır ki?
CEVAP
Kırkta bir zekâta cimri zekâtı demek Resulullah'a yapılan çok çirkin bir hakarettir. Kur'an-ı kerimde namazların nasıl kılınacağı zekâtın nisabı bildirilmemiştir. Bunlar hadislerle açıklanmıştır. Çünkü Kur'an-ı kerimde mealen (Resul neyi emrettiyse onu yapın neyi yasak ettiyse ondan sakının!) buyuruldu. (Haşr 7)

Buharî Ebu Davud Nesaî gibi muteber hadis kitaplarında (Hazret-i Ebu Bekir Hazret-i Enes’i Bahreyn'e gönderdiği zaman Resulullah'ın mührüyle mühürlenmiş bir talimat verdi) buyuruluyor. Fıkıh kitaplarındaki zekât oranları Resulullah'ın bu talimatına göre hazırlanmıştır.

Her fıkıh kitabında (Sığırın nisabı otuzdur) diyor. (Tirmizî Nesaî)

Her fıkıh kitabında (Koyunun nisabı kırktır) diyor. (Buharî Nesaî)

Her fıkıh kitabında (Beş devenin nisabı bir koyundur) diyor. (Buharî Nesaî)

Her fıkıh kitabında (Mahsulün uşru onda birdir) diyor. Bir hadis-i şerif meali:
(Yağmur pınar veya ırmak suyu ile sulanan mahsulün uşru onda birdir. Dolapla veya hayvanla sulanırsa yarısıdır.) [Buharî Müslim]

Her fıkıh kitabında (Define zekâtı beşte birdir) diyor. Bir hadis-i şerif meali:
(Define zekâtı beşte birdir.) [Buharî Müslim]

Her fıkıh kitabında (Altın ve gümüşün zekâtı kırkta birdir) diyor. İki hadis-i şerif meali:
(Gümüş paraların zekâtı kırkta birdir.) [Tirmizî Ebu Davud Nesaî]

(Altın ve gümüşün zekâtı kırkta birdir.) [Buharî Ebu Davud Nesaî]

Her fıkıh kitabında (Balın zekâtı onda birdir) diyor. Bir hadis-i şerifte (Balın zekâtı onda birdir) buyuruldu. (Tirmizî)

Görüldüğü gibi Resulullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zekâtta ölçüyü bildirmiştir. Bu ölçüleri kimsenin değiştirmeye hakkı yoktur. Mezhepler farklı hadisleri dikkate alarak farklı bazı ictihatlarda bulunmuşlarsa da kırkta bir ölçüsüne hiçbiri dokunmamıştır. Bu ölçüyü değiştirmek dinde reform olur. Dinde reform ise dinsizliktir.