Sual: Tepsi şekerlik ve ibrik gibi gümüş eşyalarının toplamı 1 kg tutan bir kimse bunların zekâtını nasıl verir?
CEVAP
S. Ebediyye’de deniyor ki:
(200 dirhem ağırlığında olan bir gümüş ibrik sanat işçilik bakımından 300 dirhem kıymetinde olsa bunun zekâtı 5 dirhem gümüş verilir. 5 dirhem gümüş kıymetinde altın verilemez. 7.5 dirhem gümüş kıymetinde altın vermek lazımdır.)

Gümüşün nisabı 200 dirhemdir. Bu da 672 gram eder.

Eğer gümüş olarak verilecekse 1 kg gümüş için 25 gram gümüş verilir. Gümüş verilmeyecekse 25 gram gümüşün değeri verilmez 1 kg gümüşün değeri ne kadar tutuyorsa bunun kırkta biri kadar altın verilir. Mesela bugün 1 kg gümüş 600 lira ediyorsa kırkta biri 15 lira eder. Ama zekât olarak 15 liralık altın verilmez. Bir gümüş eşya; işçilik sanat ve antika değeriyle birlikte 6 bin lira ediyorsa bunun kırkta biri olan 150 lira değerinde altın vermek gerekir. Gümüş olarak verilse idi 25 gram gümüş vermek gerekirdi. Bu da 15 lira ederdi. Demek ki gümüş olarak verilince 15 lira eden 25 gram gümüş veriliyor değeri altın olarak verilince 150 liralık altın vermek gerekiyor.

Bir de şu husus var. Bir kimsenin sadece 500 gram gümüşü olsa zekât vermez. Eğer başka parası veya altını da varsa hepsi birlikte nisaba katılır. Mesela 3.000 lira ile 500 gram da gümüşü varsa gümüşün değeri hurda gümüş olarak 300 lira olsa da işçilik ve sanat değeri yönünden 5.000 lira ediyorsa bu kimsenin 3.000 + 5.000= 8.000 liranın zekâtını vermesi gerekir.

Altın ve gümüşün zekâtı
Sual: Zekât için gümüşün nisabı 200 dirhem altınınki ise 20 miskaldir. Bunların yarısı mesela 100 dirhem gümüşle 10 miskal altını olanın zekât vermesi lazım geliyor fakat S. Ebediyye’de (95 dirhem gümüşle 1 miskal altını olsa ve 1 miskal altın kıymeti 5 dirhem gümüş ise altın nisabını doldurduğu için zekât verir) deniyor. Bu ne 20 miskal altın ne de 200 dirhem gümüş ediyor. Burada bir yanlışlık yok mu?
CEVAP
Verdiğiniz örnek yanlıştır. 100 dirhem gümüşle 10 miskal altını olan zekât vermeyebilir. Bu altın ve gümüşün fiyatına göre değişir. Gümüşün fiyatı düşükse nisabı bulmayabilir. Mesela bugün için nisabı bulmaz. Çünkü 100 dirhem gümüş 10 miskal altın etmez. Etseydi nisabı bulurdu. Gümüşün dirhemi bugün için 23 liradır. 100 dirhem gümüş 230 lira eder. Bununla da ancak 54 gram altın alınabilir. Bu da 1 miskalden 06 gram fazla eder. Yani bugün için 100 dirhem gümüş yaklaşık 1 miskal altına tekabül etmiş olur. 10 miskal altını vardı gümüş de bir miskal olunca 11 miskal eder. 11 miskal altının ise zekâtı olmaz.

S. Ebediyye’de bildirilen ifadede yanlışlık yoktur. 1 miskal altının kıymeti 5 dirhem gümüş 95 dirhem gümüş ise 19 miskal altına tekabül eder deniyor. Yani 19 miskal altın değerinde gümüşle bir miskal altını olan 20 miskali bulduğu için zekât verir.

Bunun gibi (150 dirhem gümüşle 40 dirhem kıymetinde 5 miskal altını olan zekât verir) deniyor çünkü gümüşün altına ilavesiyle nisap meydana geliyor. 40 dirhem gümüş 5 miskal altın ediyor. 20 miskali bulmak için 15 miskal değerinde gümüşü varsa zekât verir. 15 miskal altın ise 120 dirhem gümüş eder. Elinde 150 dirhem gümüş olduğuna göre zekât vermesi gerekir. Nisab gümüşe göre değil altına göre hesap edilir. Bir örnek daha verelim:
Bugünün rayicine göre 150 dirhem gümüşle 18 miskal altını olanın zekât vermesi gerekir mi?

150 dirhem gümüşle bugün 2 miskal altın alınamadığı için zekât vermek gerekmez. 19 miskal altınla 150 dirhem gümüşü olsaydı zekât verirdi. Demek ki eldeki gümüşün değeri altının nisabını doldurursa zekât vermek gerekiyor. Mesela 15 miskal altını olanın elinde 5 miskal değerinde gümüş varsa nisabı buluyor demektir.