Sual: Kur’an-ı kerimdeki fi-sebilillah kelimesine Allah yolunda olan her kurum ve kuruluş dâhil diyerek dernekten partiye kadar her kuruluşa zekât verileceği söyleniyor. Bu doğru mudur?
CEVAP
Kur’an-ı kerimde zekât verileceği bildirilen 8 sınıftan birisi de fi-sebilillah yani Allah yolundakilerdir. Bu sınıfa girenler:
1- Fi-sebilillahtan murad fakir askerlerdir. (Nur-ül-izah)

2- Fi-sebilillahtan murad cihad ve hac yolundaki muhtaçlardır. (Redd-ül-muhtar)

3- İmam-ı Ebu Yusuf’a göre savaşa gidemeyen fakirler İmam-ı Muhammed’e göre de hac yolundaki fakirlerdir. (Dürer)

4- Gaza veya hac için çıkıp da nafakası tükenenlerdir. (Tahtavi)

5- Üç mezhebe göre gazi ve askerlerdir. Hanbeli’ye göre hac yolundakiler de dâhildir. (Mizan)

6- Gaziler olduğunda dört mezhepte ittifak vardır. (M. Erbea)

7- Zahid-ül Kevseri hazretleri Makalat kitabında (Hayır kurumlarına zekât verilmesi caiz değildir. Müctehid imamların hiçbirisi hayır kurumlarına zekât verileceğini bildirmemiş ve bu konuda icma hâsıl olmuştur. Sonra gelen âlimlerin sözleri icmayı bozamaz) buyuruyor. [Demek ki bugün hakiki bir âlim bile çıksa kurumlara zekât verilmesine fetva verse icmayı bozamayacağı için fetvası geçersiz olur. Zaten hakiki âlim de icmayı bozucu fetva vermez.]

Bedayi’de fi-sebilillah kelimesiyle Allah yolunda çalışanlar bildirilmiştir. Mesela zengin de olsa ilim talebesine zekât verilir. Dürr-ül-muhtar’da diyor ki: Din bilgilerini öğrenmekte ve öğretmekte olanlar yani işi mesleği bu olanlar zengin olsalar bile çalışıp kazanmaya vakitleri olmadığı için zekât alabilirler. İbni Abidin hazretleri bunu açıklarken buyuruyor ki: Hadis-i şerifte (İlim öğrenmekte olanın 40 yıllık nafakası olsa da buna zekât vermek caizdir) buyuruldu. Durum böyleyken çeşitli kurumlar zekât fonu diye bankaya bir hesap numarası açıyorlar yahut makbuzla para topluyorlar. Yukarıdaki vesikalardan anlaşılacağı gibi bu yolla verilen paralar zekât yerine geçmez.

İbni Âbidin hazretleri Bedâyide fi-sebilillah kelimesinin bütün kurbetler (Allah için olan bütün işler) olarak açıklandığını bildirmekte ve Nehr kitabından alarak (Âlimler zekât toplayanlardan başka bütün sınıflara fakirlik şartı ile zekât verileceğinde ittifak etmişlerdir) buyurmakta ayrıca (Mescidprü yol yaptırmak hac ve cihad etmek gibi temlik sayılmayan yerlere zekât verilmez) hükmünü Zeylâi'den naklen bildirmektedir. [Temlik zekâtı fakirin eline vermektir.]

Ülkemizde dine hizmet eden ilim talebesi yetiştiren yurtlar Kur’an kursları vakıflar ve başka hayır kurumları vardır. Bu kurumların bir yetkilisi bir fakirden vekâlet alır. Fakir kurumdaki yetkili şahsa vekâlet verirken (Benim adıma zekât almaya ve aldığın zekâtı dilediğin yere vermeye seni vekil ettim) der. Yahut sadece (Seni umumi vekil ettim) demesi de kâfidir. Vekil de aldığı zekâtı talebelerin ihtiyaçlarına kurumun başka ihtiyaçlarına sarf edebilir. Böylece hem istenilen hayır kurumuna yardım edilmiş ve hem de dine uygun zekât verilmiş olur.

Böyle vekalet vermeden kurumlara zekât verilmez. Verilirse zekât değil sadaka olur. Zekat borcu ödenmiş olmaz.