Sual: İslamiyet’te devletin ticaret malı zekatını da zorla zenginlerden alacağını söyleyen Suriyeli yazarlar vardır. Devlet zekatı zorla alabilir mi?
CEVAP
Hükümet şu 5 malı alamaz: Emval-i batına fitre kurban adak ve kefarettir. (Kuduri Şerhi)

Zekat mallarından altın gümüş ve ticaret eşyasına Emval-i batına denir. Zengin kimse bizzat kendisi verir. Zekat hayvanları ile topraktan elde edilen mallara Emval-i zahire denir. Zekat memurları tarafından toplanan Emval-i zahire zekatını hükümet zekat alması caiz olan yedi sınıftan her birine sarf eder. (Redd-ül muhtar)

Sual: Mezhepsizlerin her fikri yanlış mıdır? Mesela (Zekattan başka malda da fakirlerin hakkı vardır) hadisine göre zekatı hükümetin zorla alacağını ayrıca sadaka vermeyenlerin fazla mallarına hükümetin el koyabileceğini bildirmeleri de mi yanlıştır?
CEVAP
Mezhepsizlerin her fikri değil mezhepsiz fikirleri yanlıştır. Bahsettiğiniz hadis-i şerife mezhepsiz yazar yanlış mana veriyor.

Bu hadis-i şerif sadakanın zekat gibi farz olduğunu değil nafile ibadetler arasında çok sevap olduğunu göstermektedir. Çünkü zekat hakkını fakirlere vermeyenlere Cehennemde azap yapılacağı bildirildi. Sadaka hakkını vermeyenlere ise hiç azap bildirilmedi. Sevabının çok olduğu bildirildi.

Bunun gibi hadis-i şerifle bildirilen müslümanın müslüman üzerinde beş hakkından selam vermek hasta ziyaret etmek ve davet olunan yemeğe gitmek haklarının da farz olmadıklarını İslam âlimleri sözbirliği ile bildirmişlerdir.

Dinimizde zekatı verilmiş mal biriktirilmiş gayrı meşru mal değildir. Bu malı kimsenin zorla almaya hakkı yoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Zekatı verilmiş mal biriktirilmiş istif edilmiş mal değildir.) [Ebu Davud]

(Zekatını vererek mallarınızı zarardan koruyunuz!) [Hakim]

Görüldüğü gibi zekatı verilen mal kenz [yani istif edilmiş stok edilmiş mal] değildir. Zekatını veren malın hakkını ödemiş olur. Kimse bu malı alamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bir müminin malını onun rızası olmadan almak helal değildir.) [Ebu Davud]

Bir kimsenin mülkü ondan izinsiz kullanılamaz. (D.Muhtar)