Sual: Bazı kimseler hile ile zekatı ortadan kaldırmak istiyorlar. Aynen iskat ve devirde olduğu gibi zengin zekatını götürüyor fakire veriyor. Fakir de "aldım kabul ettim" diyor. Sonra zengine veriyor. Bu âdet halini almıştır. Zenginler zekat verirken fakirin bunu iade edeceğini biliyor. Fakir de âdet olduğunu bildiği için geri vermek üzere kabul ediyor. Zekat ile devri birbirine karıştırıyorlar. Böyle hile ile zekat vermek sahih midir?
CEVAP
Hiçbir anlaşma ve hile olmadan bir zengin fakire zekat verse fakir de aldığı zekatı zengine hediye etse zekat verilmiş olur. Herkes malını istediği kimseye hediye edebilir.

Hizmetçi Berire kendisine zekat olarak verilen malı Hazret-i Âişe validemize hediye etmişti. O da zekat malı olduğu için Resulullah efendimize vermek istemeyince Peygamber efendimiz (Bu Berire için zekattır. Onun bize verdiği hediye olur) buyurdu. Fakir aldığı zekatı zengine hediye edebilir. Zenginin bunu alması helal olur. Çünkü fakir kendi mülkünden vermiştir. (Eşi'at-ül lemeât)

Zekat vermemek için hile-i bâtıla yapmak zulüm olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Zenginlerin zekatı fakirlere kâfi gelmeseydi Allahü teâlâ onlara ayrıca nafaka verirdi. Aç kalan fakir varsa zenginlerin zulmü yüzündendir.) [El-Askeri]

Sual: Zekatımı altın olarak bir fakire veriyorum. Verdiğim zekatı fakir bana hediye ediyor. Zekat kadar parayı yine hayır işlerinde sarf ediyorum. Bu her sene böyle devam ediyor. Başka fakire versem verdiğim zekatı bana hediye etmez bu ise hediye ediyor diye hep aynı fakire zekat veriyorum. O da bana hediye ediyor. Böyle verilen zekat sahih olur mu?
CEVAP
Fıkıh kitaplarında (Bir zengin bir fakire zekatını verse fakir de o zekatı aynı zengine hediye etse zekat verilmiş olur) buyuruluyor. (Redd-ül muhtar)

Ancak bu âdet haline getirilirse işin içine hile girmiş olur. Siz bu fakir bana zekatı hediye eder diye zekat veriyorsunuz. Fakir de (Zengin zekatının hediye edilmesini bekliyor. Hediye etmezsem ayıp olur) düşüncesiyle geri veriyor. Dürr-ül-muhtar’da (Âdet haline gelen hediyeler şart edilen ücret gibidir) buyuruluyor. Bu bakımdan böyle hileli işlerden uzak durmalıdır.

Sual: Kocam çok fakirdir ama ben nisaba malikim. Zekat vermemek için bileziklerimin yarısını kızıma hediye etsem günah olur mu?
CEVAP
Farz olduktan sonra zekat vermemek için hile yapmak haram olur. Farz olmadan önce yapılan hile imam-ı Muhammed’e göre mekruhtur. İmam-ı Ebu Yusuf’a göre mekruh değildir. Fetva imam-ı Muhammed’e göredir. İmam-ı a’zama göre kadın kocasına zekat veremez. Fakat sizin gibi fakir fakat dinen zengin olan bir kadının imam-ı a’zama göre caiz değilse de zekatını imameynin kavline uyarak fakir kocasına vermesi caiz olur. Bunun için hileye başvurmadan zekatınızı beyinize verebilirsiniz.

Zekât verirken
Sual: 70 lira zekât vermem gerekiyordu. Bir fakire 140 lira değerinde bir altın verdim. Sonra bu altını bana 70 liraya satar mısın dedim sattı. Zekâtım sahih oldu mu?
CEVAP
Altını fakire vermekle zekâtınız sahih oldu; ama 140 lira değerindeki altını ondan 70 liraya satın almak mekruh olur. Fakir bana zekât verdi diye utancından ucuza satmıştır. Böyle yapmak yanlıştır. Durumu olduğu gibi fakire bildirip mekruh işlemekten kurtulmak gerekirdi. Yani benim 70 lira zekât vermem gerekiyor. Ancak elimde 70 lira değerinde altın yok. 140 lira değerinde var. Size bu altının yarısını zekât olarak verdim demek gerekirdi. Sonra o altının yarısını bana 70 liraya satar mısın denirdi. Satarsa altının yarısı zaten sizindi diğer yarısını da rayiç fiyattan almış olurdunuz.

Sual: 50 lira zekat vermem gerekiyordu. Bir fakir arkadaşımda 140 lira değerinde bir altın vardı. Bu altını bana 50 liraya satar mısın sana zekat vereceğim dedim.O da 140 lira değerindeki altını 50 liraya sattı. Ben de ona altını zekat olarak verdim. Zekatım sahih oldu mu?
CEVAP
Zekat sahih oldu. Ancak fakir normalde 140 lira değerindeki altını 50 liraya satmaz. (Zekatı bana verecek) diye ucuza sattı. Böyle ucuza satın alınması mekruh olur. Bunun gibi fakire 140 lira değerinde bir altın verip mesela 100 liraya geri almak da aynı şekilde mekruhtur. Halbuki zekat işi olmasa idi insan malını altınını en ucuz fiyata satabilirdi. Hatta para almadan hediye bile edebilirdi.

Zekâtta hile
Sual: Bazı kimseler zekât vereceği zaman bir fakire (Benim zekât borcum var. Gel seninle devir yapalım) diyorlar. Fakire zekât olarak altın veriyorlar fakir mecburen altınları geri hediye ediyor. Böyle zekât vermek sahih midir?
CEVAP
Altınla zekât verilmişse geri almak caiz olmaz. Devir kâğıt parayla verebilmek için bir kolaylıktır. Yoksa zekâtı ortadan kaldırmak için değildir.

Genelde hiçbir fakir devir yapalım diyen zengine (Senin vereceğin altınları sana geri hediye etmem o altınlar benim olur) diyemez bundan çekinir. Eğer fakir altınları vermese zenginin (Seni devir yapacağız diye çağırdım ver altınları) demesine fırsat bırakmamak için pazarlıklı devir yapmamalı!

Devir zekâtı dinin emrine uygun olarak vermek için yapılır. Kâğıt parayla zekât verebilmek için pazarlıksız olarak fakirle devir yapmak caiz olur. Daha önce mesele anlatılır. (Para fakirindir. Kendi rızasıyla altını geri hediye ederse ben de bunun bedelini kâğıt para olarak veririm böylece zekât dine uygun verilmiş olur. Fakir parayı hediye etmeye mecbur değildir) demeli. Devir yaparken altını verdiğimiz fakir paranın kendisinin olduğunu kesin olarak bilmeli ve gönül rızasıyla zengine hediye etmeli. Zengin de altın miktarı parayı bir veya birkaç fakire vermeli. Böyle yapılırsa dine uygun şekilde zekât verilmiş olur