Sual: Zekatla ilgili diğer hak mezheplerimizin hükümleri hakkında da bilgi verir misiniz?
CEVAP
Hanefi’de zekat nisabı 96 gr diğer üç mezhepte 69 gramdır.

Hanefi’de çocuğun ve delinin malından zekat verilmez. Diğer üç mezhepte verilir.

Şafii’de zekatı en az üç sınıfa vermek gerekir diğer üç mezhepte yalnız bir sınıfa bir fakire vermek kâfidir.

Zekat farz olur olmaz Hanefi ve Hanbeli’de hemen vermek lazım değildir. Şafii ve Maliki’de zekat farz olunca hemen ayırıp vermek farzdır.

Zekat vermemek için sene dolmadan malını birisine hediye eden veya satan hile yaptığı için günahkâr olursa da Hanefi ve Şafii’de zekattan düşer Maliki ve Hanbeli’de zekattan düşmez.

Fakirdeki alacağı zekata saymak Maliki’de caiz diğer üç mezhepte caiz değildir.

Şafii ve Hanbeli’de gücü kuvveti yerinde olup çalışabilen fakire zekat vermek caiz değil Hanefi ve Maliki’de caizdir.

Maliki ’de sene dolmadan zekat verilmez diğer üç mezhepte vermek caizdir.

Zekatı başka şehre göndermek Hanefi’de mekruh diğer üç mezhepte hiç caiz değildir. Eğer gönderdiği şehirde daha uygun kimseler varsa zekatı başka şehre göndermek mekruh olmaz.

Hanefi’de sebzelerin uşru verilir diğer üç mezhepte verilmez. Hanefi’de meyvelerin uşrunu tartmadan vermek caiz değildir diğer üç mezhepte ise tahmini olarak hesaplayıp vermek caizdir. Balın uşru Şafii ve Maliki’de verilmez Hanefi ve Hanbeli’de verilir.

Hanefi’de kadının ziyneti zekata tâbidir. Diğer üç mezhepte tâbi değildir.

Altın ve gümüşten başka madenlerin zekatı Maliki ve Şafii’de verilmez Hanefi ve Hanbeli’de her madenin zekatı verilir. Hatta Hanbeli’de sürme taşı gibi yerden çıkan şeylerin zekatı verilir.

Hanefi ve Hanbeli’de maden zekatı % 20 Şafii ve Maliki’de % 2.5’tur.

Maliki’de dedeye ve toruna zekat vermek caiz diğer üç mezhepte caiz değildir.

İmam-ı a’zama göre ve Hanbeli’de kadın zekatını kocasına veremez Şafii’de ve İmameyne göre verir. Maliki’de ise koca aldığı zekatı hanımının nafakasına harcamazsa caizdir.

Zekâtla ilgili meseleler
1- Ticaret malının zekâtı ticareti yapılan maldan veya değeri altın olarak verilir.

2- Paranın zekâtını kolayca hesap edip vermek için kırkta biri bulunur. Bu kadar liraya ne kadar altın alınıyorsa o kadar zekât vermek gerekir.

3- Zekât zamanı hac zamanından önce olan vakti gelince zekâtını verir. Kalan parayla hacca gider. Zekât zamanı hac zamanından sonra mesela Muharremde olan önce hacca gider. Zekât zamanı gelince hacdan artan paranın zekâtını verir.

4- Zekât verme günü gelip de zekâtını vermeyen daha sonra fakirleşip elinde hiç parası kalmayan kimse malı kendi telef ederse zekât borcu affolmaz. Para kendiliğinden telef olursa zekât affolur. Yani malı kendi harcar veya telef ederse zekât affolmaz. Mesela borsada parasını yok ederse veya araba buzdolabı gibi şeyler alarak parasının hepsini harcarsa zekât affolmaz zekâtını ödemesi gerekir. Malı çalınırsa kaybolursa yanıp yok olursa yahut ödünç veya âriyet verip geri alamazsa o zaman zekât vermek gerekmez.

5- Ödünç bir altın isteyen fakire zekâta niyet edip verilse sonra da ona hediye edilse zekât sahih olur.

6- Zekâtı dine uygun verebilmek için bir fakirle devir yapılırken fakire (Bu parayı bana geri vereceksin unutma!) diye tembih etmek caiz değildir. Öyle anlaşmalı devir olmaz. Devir yaparken altını verdiğimiz fakir paranın kendisinin olduğunu kesin olarak bilmeli. Zekâtı dinin emrine uydurmak için bunun yapıldığını altını kendi rızasıyla geri hediye ettiğini iyi bilmelidir. (Geri bana hediye edeceksin) denirse yani verileni geri vermeye mecbur bırakılırsa devir sahih olmaz.

7- Nisaba ulaşmayan [96 gram altını veya bu kadar zekât malı olmayan] erkek devir ve iskata oturabilir. Taksitli borçlar zekâtta dikkate alınır fakat iskatta bunun mahzuru olmaz.

8- Dinimizde zekâtı verilmiş mal kenz [istif edilmiş stok edilmiş mal] değildir gayrimeşru mal değildir. Bu malı kimsenin zorla almaya hakkı yoktur. Zekâtını veren malın hakkını ödemiş olur. Kimse bu malı alamaz. Bir kimsenin mülkü ondan izinsiz kullanılamaz. (Dürr-ül-muhtar)

9- Zekât veya sadaka-i fıtr verirken vekil olanın mutlaka sahibinin ismini söylemesi gerekmez. Kendi adına bu benim zekâtım dese veya hediyem dese caiz olur çünkü vekil asıl gibidir.

10- Terzilik yapan diktiği gömleğin ücretini fakirden almayıp zekâta dâhil edebilir. Altın olarak vermesi daha iyidir. Kalaycılık yapan kalayladığı kapların ücretini fakirden almayıp zekâtına sayabilir. Diş doktoru yaptığı dişlerin ücretini fakirden almayıp zekâtına mahsup edebilir.

Şâfiî'de borçlar düşmez
Sual: Şâfiî mezhebindeyim. 50 bin lira kadar param var ama bir o kadar da borcum var. Zekât vermem gerekir mi?
CEVAP
Evet 50 bin liranın zekâtını vermek gerekir. Şâfiî’de borçlar düşülmez. Hanefî’de zekâtta bütün borçlar nisaptan düşülür ama uşur verilirken Şâfiî’deki gibi borçlar düşülmez. Borçlu veya fakir olanın da mahsulün uşrunu vermesi gerekir.