Sual: Mest üzerine mesh etmek caiz midir?
CEVAP
Elbette caizdir. Peygamber efendimiz mübarek ayaklarına mest giymiş ve nasıl mesh yapılacağını göstermiştir. Kur'an-ı kerimde namazların nasıl kılınacağı gibi birçok husus yoktur. Peygamber efendimizin yaptığı gibi yapılmıştır. Çünkü Hak teâlâ buyurdu ki:
(Resule itaat eden Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

(Peygamberin emrine uyun nehyettiğinden sakının.) [Haşr 7]

(İndirdiğimi insanlara beyan edesin açıklayasın) [Nahl 44]

Mest hakkında hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Yahudiler namaz kılarken nalın veya mest ile ayaklarını örtmezler. Siz onlara muhalefet edin nalın veya mest giyinin!) [Müslim Ebu Davud]

(Müşriklere muhalefet edin namaz kılarken mestlerinizi giyin.) [Hakim]

([Hacda] Nalını olmayan mestlerini giysin.) [Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi İmam-ı Ahmed]

Resulullah misafir iken de mestlerimizin üzerine meshetmemizi emrederdi. (Nesai Tirmizi)

Bir yolculuk esnasında abdest aldıktan sonra mestlerini göstererek (Onları temiz olarak [abdestli olarak] giymiştim) buyurup üzerlerine meshetti. (Buhari Müslim Ebu Davud)

Peygamber efendimiz mestlerinin üst tarafını meshederdi. (Tirmizi Ebu Davud)

Peygamber efendimizin abdestte kalın çoraplar ile ayakkabılar üzerine meshettiği de bildirildi. (Nesai)

Süfyan-ı Sevri İbni Mübarek imam-ı Şafii imam-ı Ahmed gibi zatlar da kalın çoraplar üstüne mesh edilebileceğini bildirmişlerdir. (Tirmizi)

Sual: Bir arkadaş "Kur’anda abdest alırken ayakların meshedilmesi emrediliyor. Namaz vakitleri de üç olarak bildiriliyor. Şimdiki tatbikat yanlıştır” diyor. Böyle bir şey var mı?
CEVAP
Namaz üç vakittir ayaklar mesh edilir diye bir âyet yoktur. Abdest âyetinin meali şöyledir:
(Ey inananlar namaza kalktığınızda yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi başlarınızı meshedip topuk kemiklerine kadar ayaklarınızı yıkayın.) [Maide 6]

Peygamber efendimiz senelerce abdest aldı bir defa çıplak ayaklarına mesh ettiği vaki değildir. Mestlerine mesh ettiği ise vakidir. Bu konuda bir çok sahih hadis vardır. Kur'an-ı kerimi Resulullah efendimizden daha iyi anlayan kim vardır ki?

Binlerce sahabi gelmiş binlerce tabiin onlardan görmüş ve binlerce kitap yazılmıştır. Hiç bir kitapta ayaklar mesh edilir diye yazmıyor.

Kur'anda üç vakit namaz var demek de yanlıştır. Peygamber efendimiz senelerce beş vakit namaz kılmıştır. Bu konuda da sayısız sahih hadis vardır. Muteber kitaplardan nakil yapmayanlara itibar etmemelidir.

Sual: Mest üzerine mesh etmeyi kabul etmeyen Ehl-i sünnet olamaz mı?
CEVAP
Evet olamaz. Çünkü mest üstüne mesh etmeyi caiz görmek Ehl-i sünnet itikadı içindedir.

Sual: Mestin vasıfları nelerdir?
CEVAP
Mest ayağın yıkaması farz olan yerini örten su geçirmez ayakkabı demektir. Mestin bir saat yol yürüyünce ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam ve ayağa uygun olması gerekir. Ağaçtan camdan madenden mest olamaz. Zira sert şeyle bir saat yürünemez. Tabanı ile ayak üstü veya yalnız tabanı deri kaplanmış çorap üstüne veya sert olup yürürken aşağı düşmeyen kalın çorap üzerine mesh caizdir.

Sual: Mestteki yırtığın sınırı nedir?
CEVAP
Mestteki yırtık üç parmak girecek kadar olursa o zaman sahih olmaz. İki parmak girecek kadar olursa mahzuru olmaz. Astarı varsa astarı kendisi sayılır.

Sual: Teyemmüm ederek mest giyenin su bulununca abdest alırken mestlere meshetmesi caiz midir?
CEVAP
Teyemmüm ederek mest giyen su ile abdest alırken mesh edemez. Ayaklarını yıkaması gerekir.

Sual: Mestteki necaseti temizlemek gerekir mi? Meshetmek yeterli olur mu?
CEVAP
Mestte namaza mani olacak necaset varsa temizlemek farzdır. Meshetmekle necaset temizlenmiş olmaz. Yıkamak gerekir.

Sual: Çoraba çıplak ayağa ve oje üstüne mesh caiz midir?
CEVAP
Mesh meste ve sargılar üzerine yapılır. Ayağını yıkamak zor gelen kimse çıplak ayağına veya naylon çoraba mesh edemez. Ojenin üstüne de mesh edemez.

Sual: Maliki’de mestin durumu nasıldır?
CEVAP
Mest deri ve benzerinden olur yünden olmaz. Mestin üst ve altı meshedilir. Mest ayağı yıkamak meşakkatinden dolayı değil sünnete uymak veya soğuktan korunmak niyetiyle giyilir. Maliki’de mestin mesh müddeti yoktur. Cünüp olana kadar çıkarmak gerekmez. Sadece Cuma günleri gusül için çıkarmak sünnettir. Maliki’yi taklit eden 24 saatten fazla giyemez.

Sual: Mâlikî'de mest üzerine mesh nasıl yapılır?
CEVAP
Mâlikî'de mestin altı da üstü de mesh edilir. Şu şekilde yapılması uygun olur:
Önce sağ ayak mesh edilir. Bunun için sağ el ıslatılıp parmaklar sağ mestin üst ucuna konur. Sol el de ıslatılıp sağ mestin altına konur. Sağ elin başparmak ucu sol diğer üç parmak uçları sağ kenarında olarak mestin ağız kısmına kadar el çekilir. Bu arada alttaki sol el de topuğa ve buradan da mestin ağzına kadar çekilir. Daha sonra sol ayak mesh edilir. Sol eli sol mestin üstüne sağ eli de altına koyarak aynı işlem uygulanır. Bu şekilde mesh edilir.

Sual: Mesti abdestli mi abdestsiz mi giymek lazım?
CEVAP
Mesti abdestli giymek gerekir. Üzerine mesh etmek gerekmez. Abdest bozulup yeniden alırken üstüne mesh edilir.

Sual: Mestin 24 saatlik müddeti mestin giyildiği saatte mi başlar yoksa mest giyildikten sonra abdestin bozulduğu an mı başlar?
CEVAP
Abdestin bozulduğu andan itibaren başlar.

Sual: Eğer mest süresi bittiğinde kişi abdestli ise mesti çıkarıp tamamen abdest mi almalı yeniden? Yoksa sadece ayaklarını yıkasa yeniden mest süresini başlatmış olur mu?
CEVAP
Sadece ayaklarını yıkaması yeterlidir.

Sual: Sık örülmüş ve kalın olan patik ya da yünlü çorap mest olarak kullanılabilir mi?
CEVAP
Mest olarak kullanılabilmesi için çorabın yürürken aşağı düşmeyecek kadar kalın olması ve topukları kapatması lazımdır.

Sual: Piyasada satılan altı plastik olan mestler uygun mu?
CEVAP
Altı deri olan her çeşit çorap da mest olarak kullanılabilir. Askeri potinlere de meshetmek caizdir.

Sual: Abdest alıp mesti giydikten sonra üzerine de çorap giyiyorum. Abdestim bozulunca ince çorabın üstüne mesh ediyorum. Bu durum abdeste zarar verir mi?
CEVAP
Zarar vermez. Çorap çok ince olup altına su geçirirse su geçirdiği için zarar vermez. Çorap kalın olup su geçirmezse üstteki mest hükmünde olduğu için ona mesh etmiş olur.

Sual: Mestin üstündeki çoraba mesh ettikten sonra çıkarsam ayrıca meste de mesh etmem gerekir mi?
CEVAP
Elbette o zaman meste mesh etmek gerekir. Maliki’yi taklit edenler için muvalata mani olmaması için çıkarır çıkarmaz mesh eder.

Sual: Abdest aldıktan sonra mest giysek sonra abdestimiz bozulsa tekrar abdest alsak yatarken mestimizi çıkarsak abdestimiz bozuluyor. Abdestli olarak yatmak için tekrar abdest mi almalıyız?
CEVAP
Sadece ayakları yıkamak kâfidir. Ama bundan daha kolayı da vardır:
Mesti çıkarmadan yatağa girersin okunacak duaları okur veya okumazsın. Sonra mestleri çıkarırsanız abdestli yatmış olursunuz. Abdest sıkışıkken de böyle yapılır. Yani yatağa girilir hemen yataktan çıkıp ihtiyacımızı giderip gelince yine abdestli yatmış oluruz. Abdestli yatmak demek uyuyana kadar abdestli durmak demek değildir. Abdestli yatağa girip hemen abdestimiz bozulsa yatağa abdestli girmiş oluruz ölürsek şehid sevabı alırız. Onun için hep abdestli yatmalıdır. Mest ile yatağa girilip yatakta mest çıkarılırsa abdestli yatılmış olur.

Sual: Maliki’yi taklit edenler için mestin müddeti 24 saat mi yoksa süresiz mi?
CEVAP
24 saattir. Çünkü Hanefi’den çıkmış değiliz.

Sual: Mest üstüne mest giymek Şafii’de caiz değildir. Mest içine çorap giymek de mest hükmünde mi?
CEVAP
Mest içine çorap giyilir. Çorap mest hükmünde değil.

Sual: Mesti her zaman giymek caiz mi?
CEVAP
Mesti sırf soğuktan korunmak için değil yazın bile giyinmek caizdir.

Sual: Maliki’de mestin üstüne giyilen çoraba mesh caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Ayaktaki kan durunca mestleri giyse sonra ayağının kanadığını anlasa abdest alırken bu mestlere mesh caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Ayakları yıkamak mest üstüne meshden evla mı?
CEVAP
Elbette evladır. Ancak bazen meshedip rafizilere muhalefet için giyilirse meshetmek evladır.

Sual: Abdestsiz iken ayaklarını yıkayıp mestlerini giyen daha sonra ayaklarını yıkamadan abdest alsa abdesti sahih olur mu?
CEVAP
Evet Hanefi’ye göre sahih olur.

Sual: Çalışan bayanların ince çorap üzerine mesh etmeleri caiz mi?
CEVAP
Çoraba mesh olmaz. Abdest almak zor ise Hanbeli mezhebi taklit edilerek öğle ile ikindiyi akşam ile yatsıyı birleştirip kılar. Yani öğle vakti müsaitse ikindiyi de öğle vakti kılar. Akşamı kılması zor ise yatsı vakti gece eve gelince evinde kılar.

Sual: Maliki mezhebine göre mest müddetinin süresiz olması taklit eden hanefi için de geçerli midir?
CEVAP
Geçerli değildir çünkü Hanefi mezhebinden çıkmamıştır ama unutarak birkaç gün kılmışsa bunu Maliki’ye göre kıldım derse mahzuru olmaz.

Mezhep taklidinde esas şu: Taklit edilen mezhebin farzlarına ve müfsidlerine [bozanlarına] uyulur. Kendi mezhebimizin ise hepsine uymak gerekir.

Sual: Maliki’yi taklit ediyorum. Unutarak mestleri 24 saatten fazla giymişim. Kıldığım namaz ve okuduğum Kur’an ne olacak?
CEVAP
Maliki’de mestin müddeti sonsuzdur. Unutarak bir ay bile mestleri çıkarmasanız namazlarınız sahih olur. Okuduğunuz Kur'an boşa gitmez. Unutmak şer’i özürdür. Unutarak namazı kaçırsak günah olmaz. Unutarak yiyip içsek oruç bozulmuş olmaz.

Sual: Mesti çıkardıktan sonra tam abdest mi alınmalı yoksa sadece ayakları yıkamak kâfi mi?
CEVAP
Eğer abdest varsa sadece ayaklar yıkanır abdest yoksa yeniden abdest almak gerekir.

Sual: Kadınların yolculukta abdest alması güç olabiliyor bu durumda ayakkabının üzerinden mesh etmek uygun olur mu?
CEVAP
Ayakkabının mest hükmünde olması için bot olması lazım yani topuk kemiklerini geçmesi lazım. O zaman mesh yapılabilir. Tabii ayakkabıyı da abdestli iken giymek şarttır. Yollarda bacak görülmesin diye çorapla birlikte ayak yıkanabilir. Buna da imkan yoksa iki namaz cem edilir.

Sual: Doktorun tavsiye ettiği varis çorabı sıkı ve giyilmesi oldukça zahmetlidir. Sabah yataktan kalkınca giyilmesi ve akşam yatarken çıkarılması gerekiyor. Hasta bu çorap üzerine mesh edebilir mi?
CEVAP
Edemez. Çorap mest denilen ince mestler var. O mestleri varis çorabının üzerine giyerse mest üstüne mesheder.

Sual: Doktor giyip çıkarılması çok zor bir ayakkabı verdi. Bu ayakkabıyla birlikte çoraba mesh caiz mi? Yani ayakkabıyla çorap mest hükmüne girer mi?
CEVAP
Evet girer. Mesh ayakkabının üstüne yapılır eli çekerken boğaz kısmı da çorabın üstüne gelir.

Sual: Diğer hak mezheplerimize göre meshin hükümleri nasıldır?
CEVAP
Maliki’de guslü bozan bir şey olmazsa ayağa giyilen meste ömür boyu meshetmek caizdir. Diğer mezheplerde mukimken bir günden misafirken üç günden fazla meshetmek caiz olmaz.

Sual: Unutup mukimken mestlere 24 saatten fazla mesh edenin namazları sahih olur mu?
CEVAP
Sahih olmaz. Unutmak özür olduğu için (Bu namazları Maliki’ye göre kıldım) derse sahih olur.

Sual: Naylon çorabın altı deri olsa mest hükmünde olur mu?
CEVAP
Hanefi’de caizdir.

Sual: Bir ayağının ön tarafı kesik olanın mest giymesi caiz midir?
CEVAP
Caiz değildir. Parmakları olmayan ayağa mest giyilmez. Öteki ayağa mest giyilince onu mesh etmek ve bu ayağı da yıkamak olmaz. Yani ikisini de yıkamak gerekir. Eğer bir ayağı tamamen yoksa abdestte yıkanacak yer olmadığı için tek ayağa mest giymek caiz olur. (Hindiyye)

Sual: Abdestli olarak mestlerimi giydim az sonra abdestim bozuldu. Aradan 22 saat geçtikten sonra sefere çıktım. Seferde mestlerime 72 saat mi yoksa 72-22 = 50 saat mi mesh edebilirim?
CEVAP
72 saat mestlerinize mesh edebilirsiniz.

Sual: Seferde 48 saat yani iki gün mestlerime mesh ettim. Sonra mukim oldum bir gün daha mestlerime mesh edebilir miyim?
CEVAP
Edemezsiniz. Çünkü mestin müddeti bitmiştir. İslam Ahlakı kitabındaki ifade şöyledir:
Bir gün bir gece mesh etmiş olan misafir mukim olunca bunlara mesh edemez.

Sual: Mestin ne kadarını mesh etmek farzdır? Sünnet üzere mesh nasıl yapılır?
CEVAP
Mestin elin üç parmağı eninde ve boyunda olması farzdır.Yani bir kimse yaş elinin dört parmağını mestin üstüne koymakla farz yerine gelmiş olur. Sünnet üzere mesh etmek için de sağ elin yaş beş parmağı sağ mest üzerine sol elin parmakları da sol mest üzerine boylu boyunca yapıştırılıp ayak parmakları üzerine gelen ucundan bacağa doğru çekilir. Böyle yapınca sünnete de uyulmuş olur.

Sual: (Varis çorabına mesh edilebilir. Çünkü altı yara hükmündedir) diyorlar. Böyle bir şey mümkün olur mu?
CEVAP
Varis çorabı hiç ayaktan çıkmayacak diye bir şey yok. Gece yatarken çıkarılır. Bir abdest alacak kadar çıkarmanın da mahzuru olmadığını doktorlar söylüyor. Bu bakımdan varis çoraba mesh edilmez.

Eğer salih ve uzman bir doktor (Abdest alacak kadar bir zaman da yine varis çorabı çıkarılamaz) derse orası yara gibi olur mesh etmek caiz olur.

Mâlikî’de mest
Sual: Maliki’de mestin lastik veya plastik olması caiz midir? Mutlaka deriden olması şart mıdır?
CEVAP
Şart değildir. Lastik veya plastik de olabilir. Lastiğe suni deri de deniyor. (Mâlikî’de mestin deriden olması gerekir) demek (Deri vasfına haiz olması gerekir) demektir.

Mâlikî’de mest üzerine birinci abdest bozulmadan önce ikinci bir mest çizme plastik naylon lastik ayakkabı giyse bunun üzerine mesh edebilir. (S. Ebediyye)

Mâlikî’de deriden yapılmayan mestler üzerine mesh sahih olmaz ancak alt ve üstü deriden yapılıp da yan tarafları keçeden veya ketenden yapılmış olursa caiz olur. (El fıkh-u alel mezahib-i erbaa)

Seferde meste mesh
Sual: Sabah abdest alıp mestleri giyen kimsenin öğleye doğru abdesti bozulsa yatsı vakti de sefere çıksa bu mestin üzerine kaç gün daha mesh edebilir?
CEVAP
24 saat geçmeden sefere çıkınca seferde ilk abdest bozulduktan sonra üç gün yani 72 saat daha mesh edilebilir.

Mestteki yırtık
Sual: Mestteki yırtığın sınırı nedir?
CEVAP
Hanefî’de mestteki yırtık üç parmak girecek kadar olursa mesh etmek sahih olmaz. İki parmak girecek kadar delik olursa mahzuru olmaz. Astarı varsa astarı da mest sayılır o kısmı yırtık sayılmaz.

Bir mestin birkaç yerinde küçük yırtıklar olsa bunlar toplanınca üç parmak kadar olursa buna mesh etmek caiz olmaz. Bir mestte iki parmak diğer mestte de iki veya bir parmak görünecek kadar yırtık varsa bunlara mesh edilebilir. Mesh caiz olmayan yırtık üç parmağın ucu değil tamamı görünecek kadardır.

Şâfiî’de mestin hiç yırtığı deliği olmaması gerekir. Mâlikî’de ise yırtık ayağın üçte birinden azsa mesh caiz olur. Mâlikî’yi taklit eden Hanefî’nin ise bu hususta kendi mezhebindeki şartlara uyması lazımdır. Mâlikî’nin kavline uyarsa Hanefî’ye göre sahih olmaz. Çünkü Hanefî’de üç parmak girecek kadar ve daha fazla delik olursa meste mesh etmek caiz olmaz.

Potine mesh edilir
Sual: Mâlikî’de mestin lastik veya plastik olması caiz midir? Askeri potinler mest olarak kullanılabilir mi? Altları lastik olsa mahzuru olur mu?
CEVAP
Hiç mahzuru olmaz. Potin tamamen lastik veya plastik de olsa yine mesh edilebilir. Mâlikî’de mestin deriden olması demek deri vasfına haiz olması demektir.

Maliki’de mestin altı ve üstü deriden yapılıp da yan tarafları keçeden veya ketenden yapılmış olursa mesh caiz olur. (El fıkh-u alel mezahib-i erbaa)

Mâlikî’de mest üzerine birinci abdest bozulmadan önce ikinci bir mest çizme plastik naylon lastik ayakkabı giyse dıştaki su geçirmezse bunun üzerine mesh edebilir. Suyu çok geçirirse yine edebilir çünkü içteki ıslanarak içtekine mesh etmiş olur. (S. Ebediyye)

Mest ve ruhsat
Sual: Ruhsatlardan faydalanmak için mestlere mesh etmek ayakları yıkamaktan evla mıdır?
CEVAP
Bu husus mezheplerde farklıdır. Hanbelî mezhebine göre mestler üzerine mesh etmek ayakları yıkamaktan daha faziletlidir. Çünkü Allahü teâlâ insanların kendilerine tanınan ruhsatlara sarılmalarını ve böylelikle ilâhî nimetlerin şuuruna vararak şükretmelerini ister. Üç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Allahü teâlâ ruhsatla da amel edilmesini sever.) [Beyheki]

(Allahü teâlânın verdiği kolaylık ve ruhsatlardan faydalanın!) [Buhari]

(Ruhsatlardan faydalanmayan Arafat Dağı kadar günah işlemiş olur.) [Taberani]

(Sünnetimi kabul etmeyen benden değildir) hadis-i şerifi de (Ruhsat izin verilen şeyleri kabul etmeyip kendine sıkıntı veren sünnetime uymamış olur) demektir. (Müslim)

Hanefî’de ise ayakları yıkamak mestlere mesh etmekten evladır. Ancak meste mesh etmeyi kabul etmeyen bid’at ehline karşı onlara sünneti göstermek niyetiyle mestlere mesh etmek ayakları yıkamaktan evladır. Soğukta kalıp ayaklar yıkanınca bir rahatsızlık olacaksa veya mest bazı sıkıntıları önleyecekse o zaman mestlere meshi tercih etmelidir.

Mest sünnetini yerine getirmek için ömürde bir defa da olsa mest giymelidir.

Çorap mestler
Sual: Piyasada satılan çorap mestlerin altı deri olmadığı için bu mestlere mesh etmenin caiz olmadığı söyleniyor. Bu mestlere mesh etmek caiz değil midir?
CEVAP
Mestin altının deri olması şart değildir. Mest vasfı varsa bunlara mesh etmek caiz olur.

Hanefî'de bir meste mesh etmenin sahih olması için mestin bir saat yol yürüyünce ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam olması gerekir. Sert olup yürürken aşağı düşmeyen kalın çorap üzerine mesh caizdir. (S. Ebediyye)

Piyasadaki çorap mestler bu vasfa haizse bunları kullanmanın mahzuru olmaz.

Ayakları yıkamak
Sual: Maide sûresinin 6. âyetini (Ayakları yıkamak değil mesh etmek farzdır) diye yorumlayanlar ve (Mestlere mesh edilmez) diyenler var. Bunlar yanlış değil mi?
CEVAP
Elbette yanlıştır. Dinde bid’at ehlinin yorumları değil Ehl-i Sünnet âlimlerinin bildirdiği hüküm geçerlidir. Ehl-i sünnet âlimleri Kur'an-ı kerimi en iyi açıklayan Resulullah efendimizin uygulayışını esas almışlar ve ayakların yıkanması gerektiğini sağlam vesikalarla bildirmişlerdir. İmam-ı Kurtubî hazretleri (Peygamber efendimizin uygulamasından sabit olan hüküm ayakları mesh etmek değil yıkamaktır) buyurdu. (Cami-ul-ahkâm)

Üç hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Mümin abdestte yüzünü yıkayınca gözüyle işlediği günahlar su ile yüzünden dökülür ellerini yıkayınca elleriyle işlediği günahlar ayaklarını yıkayınca da yürüyerek işlediği bütün günahları su ile dökülür. Abdest tamamlanınca günahlarından temizlenmiş olur.) [Müslim Tirmizi Muvatta]

(Abdest alırken ağzına burnuna su çekip yüzünü yıkayınca bu uzuvlarla işlediği günahlar sularla dökülür. Dirseklere kadar kollarını yıkayınca günahları parmakların uçlarından başını mesh edince saçlarından topuklarına kadar ayaklarını yıkayınca günahları suyla birlikte akar gider.) [Müslim Nesai İbni Mace Muvatta]

Hazret-i Osman abdest alırken üç defa ellerini yıkadı sonra üç defa ağzını ve burnun içini sonra üç defa yüzünü üç defa dirseklerine kadar sağ ve sol kolunu yıkadı sonra da başının tamamını mesh edip üç defa sağ ayağını üç defa sol ayağını topuklarına kadar yıkadı. Sonra “Resulullah böyle abdest alıyor” dedi. (Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi)

Mesh ayaklara değil ancak mestlere yapılır. Resulullah efendimiz mestlere mesh etmiş mestlere nasıl mesh edileceğini de bildirmiş (Böyle mesh edersiniz) buyurmuştur. Eshab-ı kiram da aynısını uygulamıştır.

İmam-ı a’zam hazretleri (Ehl-i sünnet itikadı şöyledir: İki kayınpederin yani hazret-i Ebu Bekir’le hazret-i Ömer’in en üstün olduklarına inanmak iki damadı yani hazret-i Osman’la hazret-i Ali’yi sevmek ayaklara giyilen meste mesh etmenin caiz olduğuna inanmak iyi kötü her Müslüman imamın arkasında namaz kılmaktır) buyurdu. (Kurret-ül ayneyn fi-taftil-iş-şeyhayn Mektubat-ı Rabbani 2/36)

Resulullah mestlerin üstünü mesh edince (Yâ Resulallah yoksa ayaklarınızı yıkamayı unuttunuz mu?) dediler (Hayır unutmadım siz unuttunuz. Allahü teâlâ bana mestlerin üstüne mesh etmemi emretti) buyurdu. (Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi Nesai Muvatta)

Peygamber efendimiz fetih gününde abdestte mestlerine mesh edince Hazret-i Ömer (Yâ Resulallah bugün yeni bir şey yaptın) dedi. Peygamber efendimiz (Yâ Ömer doğru yaptım) buyurdu. (Müslim Ebu Davud Tirmizî Nesaî)

Hazret-i Mugire İbni Şu'be anlatır: Ayaklarını yıkaması için Resulullah'ın mestlerini çıkarmak istedim. Bana (Hayır çıkarma mestlerimi abdestli olarak giydim) buyurup üstlerini meshetti. (Buhari Müslim)

Resulullah abdest aldı ayaklarındaki Habeş sultanı Necaşi’nin hediye ettiği siyah mestlerin üstüne mesh etti. (Ebu Davud Ahmed Tirmizî)

Hazret-i Âişe’ye mestler üzerine meshin müddeti sorulunca (Ebu Talib’in oğluna sorun çünkü o seferde Resulullah'ın yanında çok bulundu) buyurdu. Hazret-i Ali’ye soruldu. O da (Resulullah mesh müddetini seferi olan için üç gün [72 saat]; mukim olan için de bir gün [24 saat] olarak bildirdi) dedi. (Müslim Nesaî)

(Meste mesh müddeti seferi için üç gün mukim için bir gündür.) [Buhârî Müslim Tirmizî Ebu Davud Nesaî]

Hazret-i Ali (Din akılla görüşle olsaydı mestin üstünü değil de altını mesh etmek gerekirdi. Hâlbuki Resulullah mestlerinin üstünü mesh ederdi) buyurdu. (Ebu Davud)

Eshab-ı kiramdan Hazret-i Ali İbni Mes'ud Berâ Enes Ebû Umâme ve Sehl bin Sa'd gibi zatlar mest vasfına haiz kalın çoraba da meshi caiz görmüşlerdir. İmam-ı Süfyan-ı Sevrî İmam-ı İbni Mübarek İmam-ı Şâfiî İmam-ı Ahmed ve İmam-ı İshak gibi âlimler de aynı şeyi bildirmişlerdir. (Ebu Davud Tirmizî)