1- Cünüp iken hanımla beraber olmak günah değildir caizdir. Abdestli olmak iyi olur.

2- Tuvalette gusletmekte mahzur yoktur. Banyoya sağ ayakla girilir.

3- Şafii’de abdest alırken tertip farzdır. Cünüp bir Şafii gusle niyet ederek denize girip çıksa bu haliyle namaz kılabilir; çünkü gusülde vücut tek organ sayılır.

4- Gusülde avret yerleri kapalı iken kıbleye dönmek mekruh değildir.

5- Gusletmeden namaz vaktini geçirmemek şartıyla uyunabilir.

6- İnsan bir gecede iki kere ihtilam olsa hatta on kere de cünüp olsa hepsi için bir kere gusül yeterlidir.

7- Gece cünüp olan uyanınca sabah namazının vaktinin çıkmasına çok az bir vakit olduğunu görse günaha girmemek için hemen gusletmeye çalışır isterse vakit çıksın yetiştiremesin. Nasıl olsa yetiştiremem diye güneşin doğmasını beklemek uygun olmaz.

8- Kadınlar guslederken ön ve arkaya parmak sokarak temizlemeleri gerekmez. Böyle uydurma şeylerin aslı yoktur. Vücudun içinde zaten necaset vardır. Görünmeyen yerler değil sadece görünen kısımlar yıkanır.

9- Tüp bebek suretiyle çocuk sahibi olmak isteyince şırıngayla döllenmiş yumurta rahme konunca kadın gebe kalırsa gusletmesi gerekir. Fercden başka yerine sürtmekle çıkan erkek menisi rahme girse kadın gusletmez. Bu suretle hamile kalsa gusleder ve o günden beri kıldığı namazları kaza eder.

Suda boğulmak
Sual: Cünüpken denize veya göle atlayıp boğulan kimse cünüp mü ölmüş olur?
CEVAP
Hayır abdestli ölmüş olur. Suya girince her yerine su değip ağzına burnuna su gireceği için gusletmiş olur. İmanı varsa şehid olarak da ölmüş olur.

Banyoya girerken
Sual: Banyomuzda klozet var. Banyoya girerken sağ ayakla mı yoksa sol ayakla mı girmek gerekir?
CEVAP
Banyo yapmak maksadıyla girince sağ ayakla klozet için girilince sol ayakla girilir. Çıkarken tersine yapılır.

Çıplak yıkanmamalı
Sual: (Banyoda çıplak yıkanmak mekruhtur) deniyor. En az ne yaparsak mekruhluktan kurtulmuş oluruz?
CEVAP
Göbekle diz arasını örten bir peştamalla yıkanmalı. Peştamal bulunmazsa haşama kullanmalı. Haşama tez kuruduğu için çok kullanışlıdır. Haşama da bulunmazsa Hanbelî mezhebini taklit ederek sadece ön ve arka edep yerlerini örten bir şortla yıkanmalı. Peştamal veya haşama varken Hanbelî mezhebi taklit edilerek böyle şortla yıkanılmaz. Her ikisi de yoksa o zaman taklit edilir. Mezhep taklidi bir ihtiyaç varsa yapılır. İhtiyaçsız yapılmaz.

Cünüp göle düşse
Sual: Cünüp denize veya göle düşse yahut kendi girip çıksa gusletmiş olur mu?
CEVAP
Havuza göle ırmağa denize girip çıkan veya yağmurda ıslanan cünüp ağzını ve burnunu da yıkarsa gusletmiş olur. Denize başını daldırdığı hâlde ağzına su girmemişse çıkınca su içerse gusletmiş olur. Yani su içmekle ağzı yıkanmış olur. Ama cünüpken ağzı yıkamadan su içmek mekruhtur. (S. Ebediyye)

Göle giren veya düşen cünüp uzuvlarını hareket ettirip su içinde biraz beklerse guslün sünnetleri de yerine gelmiş olur.

Hanefî'de niyet farz olmadığı için göle denize düşenin ağzına ve burnuna da su girmişse gusletmiş oluyor. Şâfiî'de ise eğer suya düşerken ve su içinde gusle niyet ederse guslü sahih olur. Mâlikî'de ise hem niyet etmesi hem de vücudu yaşken delk etmesi yani ovması gerekir.

Cünüp kovaya el soksa
Sual: Cünüp kimse abdest almadan kovadaki suya elini soksa su müstamel hâle gelir mi?
CEVAP
Hayır müstamel hâle gelmez. Hattâ tas yerine eliyle suyu alıp abdest alsa yine kovadaki su müstamel olmaz. Hamamın kurnasından da aynı şekilde eliyle su alıp abdest alsa yine kurnadaki su müstamel olmaz. (S. Ebediyye)