Sual: Dört mezhebe göre guslün farzları nelerdir?
CEVAP
Hanefî’de:
1- Ağzın içini yıkamak
2- Burnun içini yıkamak
3- Bedenin her yerini yıkamak. [Göbek içini bıyık kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları yıkamak farzdır. Gözleri ve kapalı küpe deliğini yıkamak gerekmez.]

Mâlikî’de:
1- Niyet
2- Bedenin her yerini yıkamak
3- Delk
4- Muvalat
5- Saçları hilâllemek.

Şâfiî’de:
1- Niyet
2- Bedenin her yerini yıkamak. [Bazı kitaplarda Şafii’de guslün farzı üçtür deniyor. Bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. Beden yıkanınca necaset de temizlenmiş olacağı için guslün farzına iki denmesinin mahzuru olmaz.]

Hanbelî’de: Guslün farzı birdir bu da bütün vücudu yıkamaktır. Bu guslün rüknüdür. Yani guslün içindeki farzdır. Gusle başlarken niyet etmek ve Besmele çekmek de farzdır. Ağzın ve burnun içi bedenin dışı sayıldığı için buraları da yıkamak farzdır. Bunlar da ilave edince guslün farzı 5 oluyor:
1- Niyet etmek
2- Besmele çekmek
3- Bedenin her yerini yıkamak
4- Ağzın içini yıkamak
5- Burnun içini yıkamak.

Gusülde gargara
Sual: Gusülde gargara şart mıdır? Burna çok su çekerek yanma hissedilmesi gerekir mi?
CEVAP
Hayır öyle bir şart yoktur. Gargara yapılması abdestte de gusülde de farz değil sünnettir. Oruçluyken gargara yapılması ise mekruhtur. (S. Ebediyye)