Sual: Hayz ve nifas bilgilerini öğrenmek farz mıdır?
CEVAP
Evet kadın erkek her Müslümanın ilmihâl bilgilerini öğrenmesi farzdır. Bunun için kocası kadına öğretmeli kendisi bilmiyorsa bilen kadınlardan öğrenmesi için izin vermelidir. Kocası izin vermeyen kadının ondan izinsiz gidip öğrenmesi gerekir; çünkü abdest namaz Kur’an-ı kerim oruç hac baliğ olmak evlenmek boşanmak iddet beklemek gibi hususlar ve ibadetler için hayz ilmini öğrenmek şarttır.

Bir kız hayz görmeye başlayınca bâliga yani kadın olur. Hayz görmeyen kız 15 yaş tamam olunca büluğa ermiş [bâliga] olur. 8 yaşını tamamlayan kıza anasının anası yoksa ninelerinin ablalarının hala ve teyzelerinin hayz ve nifas ilmini öğretmeleri farzdır. Öğretmezlerse kendileri ve kocaları büyük günaha girerler.

Hayz bilgisi o kadar zor değildir. Zor olsaydı dinimiz âlim cahil herkesin öğrenmesini emretmezdi. Temel kaideleri öğrenince anlaşılmayacak bir şey yoktur.

Buhara’da Ahmed bin Hafs isminde bir genç evlenmişti. İlk gece kız buna (Hayz ilmini öğrendin mi?) dedi. Hayır deyince kız “Allahü teâlâ (Kendinizi ve emrinizde olanları ateşten koruyun) buyurdu. Cahil olan nasıl koruyabilir?” dedi. Bu söz gence çok tesir etti. Hanımını Allahü teâlâya emanet ederek Merv’de yıllarca ilim tahsil edip âlim olarak evine döndü. Hocası buna Ebu Hafs-i kebir ismini koydu.

Özel günler defteri tutmak gerekir
Bir aydaki kanlı ve temiz günlerin hangilerinin hayz hangilerinin istihaza olduğunu tespit edebilmek için bundan bir önceki ayda kaç gün temiz kalındığının kaç gün hayz olduğunun bilinmesi şarttır.

Eğer bundan önceki ay 10 günden fazla kan gelmişse 10 günden az gelen yani istihazasız olan son aydaki kan durumunu da bilmek gerekir.

Maliki mezhebini taklit edenlerin şimdiye kadar gördüğü en çok hayz miktarını da bilmesi gerekir çünkü Malikî’de âdetlerinden en çoğunun üç gün fazlası hayz olur. Daha fazlası ve 15 günden fazlası istihaza olur.

Kendisi tespit edemeyenler sual sorarken de kanlı ve temiz günlerin sayısını bildirilebilir veya çizelgelerini göndererek de sorabilirler. Temiz ve kanlı günleri bildirirken mesela (23 gün temiz kaldı 7 gün hayz olmuştu şimdi ise 25 temiz kaldıktan sonra 8 gün kan geldi) şeklinde bildirmek gerekir. Yani (Şu kadar gün geldi) diye rakamla yazmalı. (3 Ekim’den 9 Ekim’e kadar kan geldi) diye tarihle yazmamalı. Öyle yazınca bu tarihlerin de dâhil olup olmadığı bilinemeyip karışıklığa sebep olabilir.

İşte bütün bunların tespit edilebilmesi için her kadının (Özel günler defteri) tutması gerekir. Bunun için bir çizelge hazırlayarak sitemize koyduk. Aşağıdaki linkten indirilebilir. Çıktı alıp kağıt üzerinde işaretlenebileceği gibi bilgisayar üzerinde Excel dosyasında da işaretlenebilir. Örnek olarak boş ve işaretlenmiş bir cetvel de aşağıya konmuştur. Kan gelen günler böyle x ile işaretlenebilir.

Excel formatındaki çizelge bu linkten indirilebilir:
Özel Günler Defteri

Hayzla ilgili bazı terimler:

Hayz: Aybaşı veya regl.
Fâsid kan: Hayz olmayan kan demektir. Bu kana istihaza da denir.
İstihaza: Hayz olmayan kanlı günler. Buna özür de denir.
Fâsid temizlik: Onbeş veya daha ziyade temiz gün içinde fâsid kan yani istihaza kanı bulunursa bu günlerin hepsine fâsid temizlik denir. Hayz müddeti içinde kan görülmeyen günlere de fâsid temizlik denir.
Nifas: Lohusalık hali.
Ayise: Hayzdan kesilmiş yaşlı kadın demektir. Ayise yaşı Hanbeli’de 50 Hanefi’de 55 Şafii’de 60 Maliki’de 70’tir. Bu yaşlardan sonra gelen kan hayz olmaz istihaza olur.