Sual: Her alkol necis midir?
CEVAP
Haram ve necis olan sadece etil alkoldür. Diğerlerinin kimyada da adı alkoldür. Onlar necis değildir. Namaz kılarken etil alkolü temizlemek gerekir.

Kolonya ve parfümler
Sual: Kolonya tentürdiyot ve parfüm gibi alkollü karışım sürülmüş elbiseyle namaz kılmak caiz midir?
CEVAP
Caizdir. Alkol; ilaç koku veya su gibi şeylere bir menfaat için karıştırılınca karışım temiz olur. (İ. Ahlakı)

Demek ki alkol; kolonya tentürdiyot ve parfüm gibi maddelere bir menfaat gayesiyle karıştırıldığı için namaza mani olmuyor. Bir menfaat olmadan karıştırılırsa karışımlar temiz olmaz. Mesela suyun içine alkol döküp onu elbiseye sürsek bu da karışımdır diyerek böyle elbiseyle namaz kılınmaz.

Alkollü merhem
Sual: Alkollü merhem namaza mani mi?
CEVAP
Hayır mani değildir.

Kolonya temizdir
Sual: İslam Ahlakı kitabında deniyor ki:
1- Suyla toprak karıştırıldığı zaman bu ikisinden biri temizse meydana gelen çamur temiz olur ve bu kavil sahihtir. Fetva da böyledir.
2- Bu fetvanın zayıf olduğunu bildiren âlimler varsa da harac olunca zayıf kaville amel olunur.
3- Necis olan sıvı mesela ispirto ilaç koku [su veya toprak] gibi şeylere [bir menfaat için] karıştırılınca karışım temiz olur. [Lakin ilaç için olmayanları içmek haramdır.] Bunun için tentürdiyot ve kolonya Hanefi’de temizdir.
Bu ifadelerden harac sıkıntı olmadan kolonya dökülerek kılınan namazın sahih olduğunu anlıyorum. Kolonya temiz dendiğine göre harac olmadan da üstümüze döksek onunla namaz kılmanın caiz olduğu mu anlaşılıyor?
CEVAP
Evet öyle olduğu pek açıktır. Burada iki ayrı kavilden bahsediliyor:

Birinci kavilde (Karışım temizdir bu kavil sahihtir ve fetva da böyledir) buyuruluyor. Fetva böyledir denince artık mesele kalmamıştır. 3. maddede 1. maddedeki sahih olan fetvanın açıklaması yapılıyor. Tentürdiyot ve kolonyanın temiz olduğu bir de ilaç için olan karışımların da yani içinde alkol bulunan ilaçları kullanmanın da caiz olduğu açıkça bildiriliyor.

İkinci maddede sahih olan ve fetva verilen kavle bazı âlimlerin zayıf dediği bildiriliyor. Sahih kavli bildirdikten sonra bazı âlimler denince bu kaville amel etmek lazım gelmediği anlaşılıyor. Burada kolonya tentürdiyot gibi karışımların temiz olduğunu bildiren kavil zayıf değil sahih kavildir ve fetvanın da böyle verildiği bildiriliyor. Zayıf kavil diyerek bunun aksini söyleyip Müslümanları sıkıştırmak caiz olmaz.

Alkol necistir
Sual: Alkollü içkiler ve kolonya necis midir?
CEVAP
Alkollü içkiler dört mezhepte de necistir. Necaseti temizlemek üç mezhepte farzdır Mâlikî mezhebinde ise bir kavilde namaz için necaseti temizlemek farz veya vacib değil sünnettir. (İslam Ahlakı)

Kolonyada alkol çoktur ama alkollü içki sınıfına girmez. Karışım olduğu için Hanefî ve Şâfiî'de namaza mani değildir. Kolonyanın temiz olduğu İslam Ahlakı kitabında yazılıdır. Mâlikî'de ise zaten necaseti temizlemek farz olmadığı için kolonya sürülmüş elbiseyle namaz kılınabilir.